Algemene voorwaarden van De Yogakelder

Algemene VoorwaardenDe algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, privélessen, losse lessen, proeflessen, workshops en trainingen van De Yogakelder.

Bij participatie in een les bij De Yogakelder, ook een workshop, training, privéles, proefles of losse les, betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van De Yogakelder.

1. Lidmaatschap:
Alle personen kunnen lessen volgen op basis van een privéles, losse les, of een 5 of 10 lessenkaart.
De lessenkaart dient vooraf betaald te worden, contant of per bankoverschrijving.
Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.
De lessenkaart is persoonsgebonden. Deze zal voorzien worden van de naam van de deelnemer en is niet door een andere deelnemer te gebruiken.
De Yogakelder behoudt zich het recht voor een bestaande of nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

2. Inschrijving:
De deelnemer vult het inschrijfformulier van De Yogakelder volledig in en verklaart zich akkoord met voor De Yogakelder, geldende voorwaarden, bepalingen en huisregels.

3. Persoonsgegevens:
De Yogakelder verzamelt persoonsgegevens van deelnemers, voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie.
Ook zal De Yogakelder de persoonsgegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in roosters van De Yogakelder.
De Yogakelder gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en geeft de persoonsgegevens van deelnemers niet door aan derden, mits er schriftelijke toestemming voor gegeven is.

De Yogakelder, Slichtenhorsterweg 12a, 3862 NR Nijkerk, tel: 06 – 48 95 87 94
Rabobank: NL98RABO0312060289, KvK: 66752612


4. Huisregels:
4.1 Alle deelnemers dienen altijd de onderstaande huisregels van De Yogakelder te volgen.

- De deelnemer meldt zich vooraf aan bij De Yogakelder, via info@deyogakelder.nl of
tel.nr.: 06-48 95 87 94 (sms/app)
- Afmelden kan tot 4 uur voor de les begint. De reden hiervan is, dat wanneer jij besluit niet te komen, een ander jouw mat/plaats dan alsnog kan bezetten in de kleine groepjes. Ook wanneer het individuele lessen betreft, dient u zich 4 uur vooraf af te melden.
- Mocht de deelnemer zich niet of niet op tijd afmelden, is De Yogakelder genoodzaakt de leskosten alsnog in rekening te brengen.
- Wanneer je met de auto komt, parkeer deze dan graag op de parkeerruimte achter op het terrein, aan het einde van de oprit. Graag zo, dat meerdere auto’s naast elkaar kunnen staan.
- Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren. Zorg voor schone handen en voeten.
- Draag schone en gemakkelijk zittende kleding, bij voorkeur aansluitend.
- Doe je schoenen uit voor je de studio betreed, er is ruimte in de entree om schoenen, jas en andere persoonlijke bezittingen kwijt te kunnen.
- Het gebruik van telefoon is niet nodig tijdens de les, neem deze niet mee de studio in.
- De Yogakelder stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De deelnemer zorgt er voor dat deze na gebruik schoongemaakt en opgeruimd wordt.
- Voor de optimale rust tijdens de les wordt er verzocht onderling niet te praten, ook tijdens het wachten voor de aanvang van een les graag de stilte bewaren of eventueel zachtjes praten alleen wanneer het echt nodig is.
- Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door De Yogakelder niet getolereerd.
De (lichamelijke) integriteit van de docent en deelnemers dient ten allen tijde gerespecteerd te worden.

4.2 De Yogakelder behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in 4.1. niet naleven de toegang tot De Yogakelder te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beeindigen, zonder terugbetalinvan de lessenkaart(en).

5. Onaanvaardbaar gedrag:
De Yogakelder behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk gebleken onaanvaardbaar gedrag een deelnemer te verwijderen en/of toegang te ontzeggen van De Yogakelder, zonder teruggave van enige gedane betalingen.

6. Les/workshop of trainings-rooster wijzigingen en annulering
6.1 Het geldende lesrooster en/of workshoprooster staat altijd op de Facebook-pagina van De Yogakelder en is aangeplakt op het informatiebord. De Yogakelder behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. De eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Yogakelder via: mailvermelding en/of Facebook-pagina.
6.2 De Yogakelder behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de deelnemer.
6.3. Tot een (1) maand voor de geplande workshopdatum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per mail: info@deyogakelder.nl.


De Yogakelder, Slichtenhorsterweg 12a, 3862 NR Nijkerk, tel: 06 – 48 95 87 94
Rabobank: NL98RABO0312060289, KvK: 66752612

6.4. Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren. In welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
6.5. Wanneer de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor de geplande workshop annuleert wordt er geen inschrijfgeld terugbetaald.

7. Eigen risico en aansprakelijkheid:
Deelname aan de yogalessen, workshops en trainingen bij De Yogakelder geschieden op eigen risico.
De Yogakelder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops en trainingen bij, of verzorgd worden door, De Yogakelder.
De Yogakelder vraagt haar deelnemers te luisteren naar hun eigen lichaam en om steun te vragen wanneer zij het nodig achten.
De Yogakelder werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen, workshops en trainingen van hoge kwaliteit. Toch kan er de kans bestaan op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of training. Door deelname aan een les, workshop of training aanvaardt de deelnemer dit risico op blessure/letsel. De Yogakelder adviseert het volgende om het risico op blessures/letsel te verminderen:
- consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent
- als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent voor aanvang van de les, workshop of training
- luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op
- luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar
- voer de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met je lichamelijke beperkingen
- voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn
- stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt
- voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit
Schade die door de deelnemer(s) al dan niet opzettelijk toegebracht wordt aan de eigendommen van De Yogakelder dienen te worden vergoed.

Toepasselijk recht:
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De Yogakelder, Slichtenhorsterweg 12a, 3862 NR Nijkerk, tel: 06 – 48 95 87 94
Rabobank: NL98RABO0312060289, KvK: 66752612