Algemene voorwaarden van HappynessYoga

Algemeen
● Happynessyoga is opgericht door Monika van Boheemen en staat ingeschreven bij de
Kamer van koophandel onder nummer 53271521;
● Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen bij Happynessyoga
en activiteiten welke door Happynessyoga zijn georganiseerd en gelden zonder
uitzondering voor iedere deelnemer;
● Deelname aan één van de lessen of andere activiteiten welke door Happynessyoga zijn
georganiseerd, betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Inschrijving lessen
● Inschrijving tot het volgen van lessen verloopt via het online lesrooster;
● Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar;
● Boeken van lessen kan tot maximaal een maand vooruit en is op basis van
beschikbaarheid;
● Met je inschrijving in momoyoga als lid geef je toestemming om aan de maillijst van Mailchimp toegevoegd te worden. Je ontvangt dan automatisch nieuwsbrieven. Wil je deze niet ontvangen, dan kan jij je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

Betaling
● Toewijzing van een strippenkaart of abonnement verloopt via het online lesrooster, door de deelnemer zelf of door happynessyoga op verzoek van de deelnemer;
● Een abonnement, strippenkaart, workshop, training of losse les moet vooruit, te weten
voorafgaand aan de abonnementsperiode, les, workshop of training betaald worden;
● Betaling loopt via iDeal via het boekingssysteem;
● In overleg kan er betaald worden middels overschrijving van het verschuldigde bedrag;
● Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld
doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van
afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven,
alsmede in het geval dat de deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan het
zijn dat de deelnemer niet meer online kan reserveren.

Algemene voorwaarden Happynessyoga kvk 53271521
● De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het
Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.
● Happynessyoga behoudt zich het recht voor het lidmaatschapsgeld tussentijds te
verhogen. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Eventuele wijzigingen
worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per e-mail;
● De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan op
de website.

Geldigheid abonnement en strippenkaarten
● Er is de keus van een maand abonnement, te noemen abonnement 1. Dit abonnement geeft je toegang tot alle lessen, inclusief de online lessen maar exclusief workshops/ retraites ed. Je kan dit abonnement maandelijks zelf afsluiten via het online boekingssysteem;
Gedurende de duur van het maandabonnement is er geen mogelijkheid voor teruggave
van het abonnementsgeld, tenzij het een medische reden betreft is waarbij yoga niet
beoefend mag worden;
● Er is de keus van een maandabonnement voor de duur van zes maand, te noemen abonnement 2.
DIt abonnement geeft je toegang tot alle lessen, inclusief de online lessen maar
exclusief workshops/ retraites ed. De deelnemer betaald maandelijks via IDeal het tarief van dit abonnement. Gedurende de duur van het abonnement 2 is er geen mogelijkheid voor teruggave van het abonnementsgeld, tenzij het een medische reden betreft is waarbij yoga niet beoefend mag worden. Als de abonnementsperiode is afgelopen kan de deelnemer zelf een nieuw abonnement afsluiten;
● Er is de mogelijkheid tot het aanschaffen van een strippenkaart voor 5 lessen, te noemen strippenkaart 1. Deze strippenkaart is drie maand geldig vanaf het moment van de aankoopdatum en is alleen geldig voor de lessen in de zaal. Indien de deelnemer ook wil deelnemen aan de online lessen, geldt hiervoor het extra aanschaffen van het online
abonnement;
● Er is de mogelijkheid tot het aanschaffen van een strippenkaart voor 10
lessen, te noemen strippenkaart 2. Strippenkaart 2 is zes maand geldig vanaf het moment van de aankoopdatum en is alleen geldig voor de lessen in de zaal. Indien de deelnemer ook wil deelnemen aan de online lessen, geldt hiervoor het extra aanschaffen van het online abonnement;
● Er is de mogelijkheid om alleen aan de online lessen deel te nemen, zolang deze deel
uitmaken van het lesrooster. Er is de keus om een online maandabonnement te kopen
voor 1 tot 3 les per week, te noemen variant 1 of een abonnement voor alle online lessen, variant 2.
● Zowel in het maandabonnement als in de strippenkaarten, zowel variant 1 als 2, is
opgenomen dat er verschil kan zitten in het aantal lessen per maand, vanwege het feit
dat niet alle maanden evenveel kalenderdag hebben;

Algemene voorwaarden Happynessyoga kvk 53271521
● In de prijs van zowel het maandabonnement als de strippenkaart, zowel variant 1 als 2,
is rekening gehouden met het evt uitvallen van lessen vanwege feestdagen en vakantie,
ziekte of andere bijzonderheden van de deelnemer.
Dit is ook het geval als de docent ziek is, of onverhoopt afwezig is. Bij ziekte van de
docent wordt zoveel mogelijk vervanging geregeld;
● In geval van langdurige ziekte/blessure kan een uitzondering gemaakt worden: lessen
kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald in overleg met
Happynessyoga;
● Restitutie van (een deel van) de strippenkaart of abonnement voor gemiste lessen is niet mogelijk;
● Het geldende lesrooster staat altijd op momoyoga.nl/happynessyoga en op de website.
Happynessyoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen.
Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website
en/of per e-mail.

Workshops, XL-lessen (extra lange les), trainingen
● Aanmelding van workshop, XL-les (bijvoorbeeld Ashtanga Full Primary) of training vind
plaats via het online lesrooster;
● Pas als de betaling binnen is, is de workshop of XL-les of trainingsdeelname definitief
gereserveerd;
● Voor een workshop, XL-les of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Bij annulering, door de deelnemer, tot 14 dagen van te voren wordt er 50% van het
bedrag terugbetaald. Leden die een XL-les hebben betaald met hun strippenkaart krijgen
50% van de strippen retour;
• Bij annulering tot 7 dagen van te voren wordt er 25% van het bedrag terugbetaald.
Leden die een XL-les hebben betaald met hun strippenkaart krijgen 25% van de strippen
retour;
• Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, XL-les, of training,
of bij niet verschijnen is er geen terugbetaling van de kosten mogelijk. Leden die een
XL-les betaald hebben met hun strippenkaart krijgen de strippen niet terug.

Annuleren door Happynessyoga
In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, vervalt de les. Er vindt in deze situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats. Bij workshops wordt het betaalde bedrag terug gestort.
Algemene voorwaarden Happynessyoga kvk 53271521

Eigen risico en Aansprakelijkheid
● Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling
bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op
met je behandelaar over het volgen van de yogalessen.
● Happynessyoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel
opgelopen letsel.
● Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de
hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge
bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent
individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een
activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in
kennis.
● Happynessyoga is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke
eigendommen.

Wijzigingen
● Happynessyoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Yogi’s worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw
exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
● Happynessyoga behoudt zich de vrijheid om abonnementsvormen, -bedragen, -tijden en
-data te wijzigen. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een
deelnemers het met de wijziging niet eens is, dan kan de deelnemers opzeggen per
ingangsdatum van de wijziging. De deelnemers dient wel aan alle voorgaande
betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Opgesteld door Happynessyoga op 11 juli 2023
Algemene voorwaarden Happynessyoga kvk 53271521