Online | All Levels
online les
Donderdag, 29 september • 09:00 - 10:30
Zoom
Dorthe Dol
Ruim tien jaar geleden kreeg Dorthe een zeer waardevol advies: ‘Je staat nogal gebogen, misschien is yoga iets voor je’. Ondanks haar twijfel is ze toch de yogastudio binnen gestapt. En daar is ze nog steeds heel blij om. Dorthe is geboeid door de differentiatiemogelijkheden van de Iyengarmethode: ‘Ieder mens en ieder lichaam is anders. Dat maakt dat ik een houding op verschillende manieren uitleg en demonstreer. Op die manier leer ik ook iedere les weer.’ Wat Dorthe het allermooiste vindt: het lichaamsbewustzijn dat zij ziet groeien bij haar leerlingen. Het contact en de interactie tussen lichaam en geest. More than ten years ago Dorthe received very valuable advice: 'Your posture is not so great, maybe yoga is something for you'. Despite her doubts, she entered the yoga studio anyway. And she is still very happy about that. Dorthe is fascinated by the possibilities for differentiation in the Iyengar method: 'Every person and every body is different. That makes me explain and demonstrate an attitude in different ways. That way I also learn every lesson.' What Dorthe finds most beautiful: the body awareness that she sees growing in her students. The contact and interaction between body and mind.