Online | All Levels
En ligne
Vendredi, 30 septembre • 09:00 - 10:30
Zoom
Claas Hille
Claas is filmmaker, journalist en yogaleraar. Hij heeft nooit kunnen kiezen tussen deze drie interesses. Hij integreert zijn journalistieke nieuwsgierigheid in zijn lessen. Ieder lichaam in zijn les is een studieobject. Als filmmaker weet hij dat er veel aspecten zitten aan het vertellen van een goed verhaal. Een goede yogales is als een actiefilm, een goede spanningsboog en de nodige humor zijn onmisbaar. Claas is a filmmaker, journalist and yoga teacher. He was never able to choose between these three interests. He integrates his journalistic curiosity into his lessons. Every body in his lesson is an object of study. As a filmmaker, he knows there are many aspects to telling a good story. A good yoga class is like an action movie, some tension and the necessary humor are indispensable.