Online | Restorative
online les
Woensdag, 28 september • 20:30 - 21:30
Zoom
Hiske van der Meulen
Iyengar yoga is zo compleet en innovatief, en er zijn wereldwijd zo veel goede, toegewijde leraren, dat Hiske van der Meulen voorlopig nog niet verwacht dat ze uitgeleerd is. Ze heeft een analytische blik, die ze scherpte in haar opleiding als taalkundige en haar werk bij de overheid. En een grote interesse in het fysieke die ze ontwikkelde als fitnessinstructeur en hardloper. Dat gecombineerd met de nodige uitdagingen op het gebied van haar eigen gezondheid zorgt ervoor dat je in haar lessen zowel fysiek als mentaal uitgedaagd wordt om jezelf te onderzoeken. Iyengar yoga is so complete and innovative, and there are so many good, dedicated teachers worldwide, that Hiske van der Meulen does not expect her to stop learning for the time being. She has an analytical mind, which she sharpened in her training as a linguist and her work in government. And a keen interest in the physical which she developed as a fitness instructor and runner. That combined with the necessary challenges in the field of her own health ensures that you are challenged both physically and mentally in her classes to examine yourself.
Beschrijving
Restorative

Voor iedereen. Tijdens de restorative yogalessen ontspan en herstel je in ondersteunde houdingen. Daardoor komt je zenuwstelsel tot rust. Je bestudeert je adem en de invloed ervan op je lichaam en bewustzijn.

For everybody. During the restorative yoga classes you relax and recover in supported postures. This calms your nervous system. You study your breath and its influence on your body and consciousness.