27 november - 3 december 2023
Deze week
Maandag, 27 november
09:20
Femke
Hatha Yoga Rug - Energiek
10:50
Femke
Hatha Yoga - Rug Nek Schouder
Dinsdag, 28 november
09:20
Femke
Hatha Yoga - Rug Nek Schouder
18:30
Femke
Hatha Yoga - Rug Nek Schouder
20:00
Femke
ONLINE Yoga Nidra & Rug Bekken
Online
20:00
Femke
STUDIO Yoga Nidra & Rug Bekken
Woensdag, 29 november
09:50
Femke
Hatha Yoga - Rug & Bekken
Donderdag, 30 november
09:10
Femke
ONLINE Hatha Yoga Mild - Rug
Online
10:45
Femke
ONLINE YOGA NIDRA
Online
10:45
Femke
STUDIO Yoga Nidra
Vrijdag, 1 december
09:20
Femke
Hatha Yoga Rug - Energiek
10:50
Femke
Hatha Yoga - Rug & Bekken
Wachtlijst
Zaterdag, 2 december
Geen lessen
Zondag, 3 december
Geen lessen
27 november - 3 december 2023
Deze week