Algemene voorwaarden van Leyoga

Sluiten
Inschrijving in het systeem Momoyoga is geheel vrijblijvend en kosteloos.

De verwerking van je gegevens is in overeenstemming met ons privacy beleid zoals te vinden op www.leyoga.nl.

Deelname aan de lessen is op eigen risico:
Léyoga is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan goederen van deelnemers of derden. Léyoga kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of mogelijke blessures, die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met deelname aan de lessen. Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts of therapeut. Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele klachten of beperkingen. Meld zwangerschappen direct. Respecteer je eigen grenzen.

Een proefles is gratis (zie strippenkaarten). Voor de overige lessen geldt:
• De inschrijving voor de activiteiten van Léyoga (lessen, workshops, retreats, coaching) is persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Door dit inschrijfformulier te ondertekenen, verplicht ik mij tot het voldoen van het overeengekomen lesgeld.
• Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd.
• Bij wangedrag of wanbetaling kan deelname aan de lessen ontzegd worden.
• Aanmaning- en herinneringskosten worden doorbelast.

Abonnementen:
• Het abonnement is definitief na betaling van het inschrijf- en lesgeld en wordt stilzwijgend maandelijks verlengd.
• Abonnementsgelden dienen de eerste week van de maand te worden voldaan. Wanneer een abonnement na de eerste week van de maand wordt afgesloten, wordt het restant maandbedrag en het inschrijfgeld z.s.m. betaald.
• Het lesgeld bedraagt € 34,- per maand voor 1 les per week, € 44,- voor 2 lessen per week en €54,- voor onbeperkte deelname. Feestdagen zijn verrekend in het abonnement. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- inclusief eigen yogamat of € 15,- zonder yogamat.
• Tijdens de zomerstop wordt er gedurende 1 maand geen les gegeven en geen contributie gefactureerd.

Annuleren:
• Lessen die tot 1 uur voor aanvang worden geannuleerd in het online systeem mogen worden ingehaald binnen een termijn van 3 maanden.
• Extra lessen en workshops kunnen tot 30 dagen voor de geplande datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 14 dagen voor de startdatum wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is de deelnemer volledige betaling verschuldigd. Het is kosteloos mogelijk iemand anders in jou plaats te laten deelnemen.

Opzegtermijn abonnementen:
Het opzeggen van abonnementen kan alleen schriftelijk via de mail. Abonnementen kunnen per maand worden opgezegd met inachtneming van het opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.

Bevriezing:
Abonnementen kunnen alleen tijdelijk worden stopgezet wanneer er voor een periode langer dan 4 weken geen lessen gevolgd kunnen worden door tewerkstelling in het buitenland, zwangerschap, langdurig ziek zijn of langlopende blessures.

Vervallen of gemiste lessen:
Léyoga behoudt zich het recht om vanwege ziekte, voorziene of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Vervallen of gemiste lessen mogen in overleg worden ingehaald binnen een termijn van 3 maanden.

Prijsverhogingen:
Léyoga behoudt zich het recht voor om periodiek de tarieven te verhogen.