General terms of MindfulPauline

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen bij MindfulPauline alsmede deelname aan de lessen en/of workshops geschiedt voor eigen risico. Iedereen dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. MindfulPauline is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel. Wij kunnen van tevoren advies geven indien gewenst en onze lessen zijn professioneel en zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin ligt de eindverantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf.