Algemene voorwaarden van Move & Mind Yoga

Sluiten
Terbeschikkingstelling van onze algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.moveandmind.nl/algemene-voorwaarden. Move & Mind verstrekt aan iedereen die een overeenkomst met Move & Mind wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden goed voordat je je eerste lessen yoga gaat volgen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor een van de buiten-yoga lessen bij Move & Mind door een account aan te maken op www.momoyoga.nl.Je ontvangt via een e-mail een bevestiging en betaalinstructies. Zodra je betaling is ontvangen, is je deelname definitief. Door het verzenden van het aanvraagformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Betalen
Het verschuldigde bedrag moet binnen 8 dagen na je aanmelding betaald worden. De betaalinstructies worden je per e-mail toegestuurd. Bij aanmelding minder dan 30 dagen voor aanvang moet het bedrag binnen 1 werkdag betaald worden. Bij niet tijdige betaling heeft Move & Mind het recht de reservering te laten vervallen en om eventuele invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen.

Annuleren
Annuleringen kunnen via Momoyoga worden doorgegeven, tot uiterlijk 4 uur voor de les begint.

Bij gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen vindt er geen restitutie plaats. Gemiste lessen kunnen binnen dezelfde periode in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden.

Annulering door de docent
Het kan zijn dat een activiteit niet doorgaat door onvoldoende deelnemers of door onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van de docent of overmacht). Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden.

Aansprakelijkheid
Move & Mind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen verzorgd door Move & Mind.

Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les verzorgd door Move & Mind aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

Je gezondheid
De activiteiten zoals die worden aangeboden door de yogadocent zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling, niet ter vervanging van medische behandelingen of therapie.

Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts. Stem bij twijfel over deelname altijd af met je arts of hulpverlener. De yogalessen zijn fysiek van aard. Hoewel het niveau zo goed mogelijk wordt aanpassen aan de deelnemers, is er altijd een risico op blessures.

Move & Mind adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Tevens adviseert Move & Mind de volgende tips voor je yogales begint goed door te nemen

Tijdens de lessen
Deelname aan lessen geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat je vrij om af te zien van de te volgen lesactiviteiten. Het afzien van diverse lesactiviteiten aan de les geeft geen recht op teruggave van het lesgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

Als toevoeging aan deze algemene voorwaarden: Heb respect voor de privacy van alle aanwezigen. Publiceer geen foto’s, video’s of geluidsopnames zonder hun toestemming.

Persoonsgegevens
Move & Mind verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden
van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Move & Mind gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Move & Mind gebruikt deze persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Move & Mind en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Move & Mind, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@moveandmind.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet alle informatie van Move & Mind op tijd de deelnemer bereikt. Move & Mind geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Klachten, complimenten of tips
Jouw feedback is erg waardevol om de kwaliteit van het aanbod te blijven verbeteren. Zowel als je tevreden of ontevreden bent, horen we dat graag. Laat het bij voorkeur schriftelijk weten (per e-mail) en vertel ook waarom je al dan niet tevreden bent.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Move & Mind is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020.
Neem bij vragen over de algemene voorwaarden contact op met Move & Mind.