Algemene verkoopsvoorwaarden Pilates Works

ANNULERING
Alle 5 - 10 lessenkaarten zijn vier maanden en 20 lessenkaarten zijn zes maanden geldig vertrekkende van de dag van aankoop.
Wanneer een groepsles (MAT, TOWER) en 'Personal Training' (privé, duet, trio, quartet, solo training) niet ten laatste 24 uur op voorhand wordt geannuleerd, wordt deze in rekening gebracht. Betaalde lessen en lessenkaarten worden niet terugbetaald.
Kaarten op naam mogen niet doorgegeven worden aan anderen.

Indien een opleiding niet kan doorgaan omwille van organisatorische redenen, zal het gehele bedrag worden teruggestort kort na het verwittigen door Pilates Works.
Bij annulatie van de inschrijving door de deelnemer meer dan 3 weken voor het begin van de opleiding zal 10% administratiekosten worden ingehouden. Bij annulatie door de deelnemer minder dan 3 weken voor het begin van de opleiding, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling. Annulaties dienen schriftelijk of per e-mail te gebeuren en worden door ons bevestigd.

Pilates Works is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of letsels. Raadpleeg steeds voor aanvang van een opleiding en lessen je huisarts bij twijfel over je fysieke conditie. Het is je eigen verantwoordelijkheid om vast te stellen of je fysieke conditie het toelaat om deel te nemen aan een opleiding en lessen.

BETALING
Al onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen binnen de acht dagen en zonder korting.
Bij wanbetaling of laattijdige betaling wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met een forfaitair schadebeding van 20%, minimaal 38 euro en wordt een intrest aangerekend van 1,5% per maand op het bruto- factuurbedrag, alles vanaf factuurdatum en zonder noodzaak aan maning of ingebrekestelling, deze factuur haar eigen ingebrekestelling uitmakende (Art. 1147 en 1152 Burgerlijk Wetboek).
De door ons opgegeven termijnen zijn approximatief en informatief.

KLACHTEN
Elk bezwaar moet geschieden binnen acht dagen na facturatie, bij rechtsgeldig en gemotiveerd protest van factuur respectievelijk.

TERRITORIALE BEVOEGDHEID
Alle geschillen met betrekking tot huidige transactie behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen en van het vredegerecht van het eerste kanton te Antwerpen, te onzer keuze en oordelend uitsluitend naar Belgisch recht.