Workshop Roll & Release - Alexander De Waele (Studio)
Saturday, 26 November • 14:30 - 17:30
Sluisstraat 12, 3000 Leuven, Studio
Saja Teacher
Description
Roll & Release (Spoken Nederlands & Engels)
Saja Yoga organiseert voor de 4e maal deze zalig ontspannende leerrijke workshop!
Deze Roll & Release workshop is gericht op zelfheling, herstel en diepe ontspanning. Makkelijk en voor iedereen toegankelijk. Je hebt dus geen voorkennis nodig om deel te nemen.
We gebruiken hulpmiddelen zoals tennisballen en yogablokken om diepere lagen van spanning in de spieren en de mio fascia, een weefsel in en rond onze spieren die ook spanning vasthoud. Het zijn dus niet enkel onze spieren maar ook dit bindweefsel die stramheid en spanning kunnen veroorzaken. Vaak veroorzaakt door emotionele traumas, blessures, oververmoeidheid van de spieren, algemeen gebrek aan lichaamsbeweging etc.
Deze sessies zullen je leren hoe je jezelf kunt bevrijden van spanningen in het lichaam & de mobiliteit van de gewrichten te verbeteren zodat je je opnieuw soepel en energiek kunt voelen.

Alexander De Waele, Yoga leerkracht met jarenlange ervaring, zal deze workshop begeleiden.
Over de docent : Alexander De Waele kwam in aanraking met yoga omdat hij op zoek was naar een manier om zijn stramme lichaam opnieuw los te maken na een aantal jaar intensieve fitness en andere sporten die blessures en spanningen in zijn lichaam achterlieten. De doorslag kwam na een ernstige blessure, waardoor hij een tijd lang geen enkele andere sport meer kon beoefenen. Hij begon met Pilates en Yoga, maar merkte al snel dat vooral Yoga hem veel meer te bieden had, gezien het als een meer complete vorm van bewegen aanvoelde. Ook merkte hij dat yoga meer te bieden had dan louter lichamelijke voordelen, het kalmeert de geest en geeft meer focus. Yoga brengt dus langzaam meer bewustzijn, soepelheid en balans in zowel het lichaam als in de geest.
Na verloop van tijd was het nog een kleine stap om zich in te schrijven voor een docentenopleiding. Alexander volgde de docentenopleiding van David Lurey in Brazilië. Een jaar nadien zette hij zij opleiding verder bij Svaha Yoga in Amsterdam.
Yoga is voor Alexander een manier van leven en hij staat te popelen om zijn passie met ons te delen bij zijn workshop 'Roll & Release'.

Roll & Release
Saja Yoga is organizing for the 4the time this amazing relaxing inspiring workshop!
This Roll & Release workshop focuses on self-healing, recovery and deep relaxation. Easy and accessible to everyone. You do not need any prior knowledge to participate.
We use tools such as tennis balls and yoga blocks to create deeper layers of tension in the muscles and the mio fascia, a tissue in and around our muscles that also holds tension. So it is not only our muscles but also this connective tissue that can cause stiffness and tension. Often caused by emotional trauma, injuries, muscle fatigue, general lack of exercise, etc.
These sessions will teach you how to free yourself from tension in the body & improve joint mobility so that you can feel supple and energized again.


Alexander De Waele, Yoga teacher with years of experience, will guide this workshop.
About the teacher: Alexander De Waele came into contact with yoga because he was looking for a way to loosen up his rigid body after several years of intensive fitness and other sports that left injuries and tensions in his body. The decision came after a serious injury, which prevented him from playing any other sport for a while. He started with Pilates and Yoga, but soon noticed that Yoga in particular had much more to offer him, as it felt like a more complete form of exercise. He also noticed that yoga had more to offer than just physical benefits, it calms the mind and gives more focus. Yoga thus slowly brings more awareness, flexibility and balance in both the body and the mind.
In time, it was still a small step to enroll in a teacher training course. Alexander attended David Lurey's teacher training in Brazil. A year later he continued his training at Svaha Yoga in Amsterdam.
Yoga is a way of life for Alexander and he is eager to share his passion with us at his 'Roll & Release' workshop.