Start LESSENREEKS Yin & Yoga Nidra - Sarah (Saja Herent)
Lista d'attesa
Martedì, 6 febbraio • 20:00 - 21:15
Schoonzichtlaan 43, 3020 Herent, Saja Yoga Loft Herent
Saja Teacher
Descrizione
Dit is een lessenreeks bedoeld om wat dieper in te gaan op een bepaald onderwerp.
Deze lessenreeks bestaat uit 3 opeenvolgende dinsdagen:
6 - 20 - 27 februari 2024
Je kan enkel inschrijven voor het geheel van 3 lessen en dit vóór de start op 6/2/24)
Kom genieten van deze speciale yin les gevolgd door een relaxerende yoga nidra.
In deze Yin les wordt er dieper ingewerkt op de emotionele, mentale en fysieke lagen. Je blijft tijdens deze les ook net iets langer in de houdingen dan een gewone les waardoor je een diepe helende werking op de pezen, ligamenten en bindweefsel krijgt.
De energiekanalen in je lichaam kunnen openen, waardoor ruimte in het lichaam en de geest ervaren wordt .
Sarah begeleid de les aan de hand van de principes/inzichten van yoga waardoor er dieper gevoeld kan worden dan enkel het fysieke aspect en je de kans krijgt jezelf beter te leren kennen door innerlijk inzicht.
Om deze ontspanning nog bewuster en totaal te maken, sluiten we deze les af met een Yoga Nidra, waarbij je geen enkele fysieke inspanning hoeft te doen en gewoon lekker in ontspanning kan blijven liggen.
Op die manier komt je geest helemaal tot rust en worden alle fysieke spanningen los gelaten na een heerlijke yin sessie.
Yoga Nidra is een krachtige techniek waarbij je leert om bewust te ontspannen. Het wordt gebruikt om het onderbewustzijn te zuiveren. Het is een systematische methode van complete fysieke, mentale en emotionele ontspanning. Het is een soort van dynamische slaap.
In yoga nidra wordt er een staat van ontspanning bereikt door in zichzelf te keren, weg van de externe invloeden.
Deze les is toegankelijk voor iedereen die bereid is om los te laten en naar binnen te keren.

Come enjoy this special yin class followed by a relaxing yoga nidra.
In this special Yin class we work deeper into the emotional, mental and physical layers. During this class you also stay in the postures just a little longer, which gives you a deep healing effect on the tendons, ligaments and connective tissue.
The energy channels in your body can open, so that space is experienced in the body and mind.
Sarah guides the class based on the principles / insights of yoga, which allows you to feel deeper than just the physical aspect and you get the chance to get to know yourself better through inner insight.
To make this relaxation even more conscious and total, we conclude this lesson with a Yoga Nidra, where you do not have to do any physical effort and can simply lie comfortably in Shavasana.
That way your mind will completely relax and all physical tensions will be released after a wonderful yin session.
Yoga Nidra is a powerful technique in which you learn to relax consciously. It is used to clear the subconscious. It is a systematic method of complete physical, mental and emotional relaxation. It's a kind of dynamic sleep.
In yoga nidra, a state of relaxation is achieved by turning inwardly away from external influences.
The class is accessible to anyone who is willing to let go and turn inward.