Half Day Yoga Retreat with Sarah (Herent)
Saturday, 9 March • 13:15 - 17:30
Schoonzichtlaan 43, 3020 Herent, Saja Yoga Loft Herent
Saja Teacher
Description
Sarah Jabloune kijkt er naar uit om jullie onder te dompelen in een dag Yoga met Pranayama, meditatie, zonnegroeten, asana experience, ontspannende Yin en Nidra met tussendoor een diepgaand gesprek gecombineerd met thee en lekker vers gebak, net zoals het er aan toe zou gaan op een retreat in het buitenland, maar dan in eigen studio en eigen bed.
Dit weerhoudt ons uiteraard niet van er een gezellig en verrijkend dagje van te maken!
Gedurende deze yogadag zal je ondervinden hoe je lichaam en geest op elkaar kan afstemmen, hoe je op een zachte manier je houdingen kan verdiepen, hoe je je gedachtengang tot rust kan brengen, hoe je contact kunt maken met jezelf door naar binnen te keren enerzijds & anderzijds je wilskracht kan vinden door de nodige uitdagingen, hoe je je adem kan synchroniseren/afstemmen op je geest & lichaam.
Doordat we verschillende waardevolle facetten van Yoga aan bod te laten komen, voel je je weer helemaal herboren na deze halve dag Yoga.

Price: 65€

Hoe ziet zo'n dag eruit?
13:15 -13:30 Iedereen komt toe & Thee moment
13:30 -15:00 Opladen en genieten van Pranayama, Meditatie, Zonnegroeten, Asana experience (Hatha)
15:00 - 15:45 Pauze, Thee & Gebak, Even bijpraten en reflecteren.
15:45 - 17:30 Loslaten en ontspannen YinYoga XL & Yoga Nidra
17:30 -17:40 Afronden van de dag

Sarah is looking forward to immerse you in a day of Yoga with Pranayama, meditation, sun salutations, asana experience, relaxing Yin and Nidra with an in-depth conversation in between, combined with tea and delicious fresh pastries, just like it would be on a a retreat abroad, but in your own studio and your own bed.

Of course, this does not prevent us from making it a fun and enriching day!

During this yoga day you will experience how to attune your body and mind to each other, how to deepen your postures in a gentle way, how to calm your thoughts, how to make contact with yourself by turning inward on the one hand & on the other hand you can find your willpower through the necessary challenges, how to synchronize / align your breath with your mind & body.
Because we discuss various valuable facets of Yoga, you will feel completely reborn after this half day of Yoga.

What does such a day look like?
13:15 -13:30 Everyone arrives & Tea time
13:30 -15:00 Recharge and enjoy Pranayama, Meditation, Sun Salutations, Asana experience (Hatha)
15:00 - 15:45 Break, Tea & Pastry, Catch up and reflect.
15:45 - 17:30 Let go and relax YinYoga XL & Yoga Nidra
17:30 -17:40 Wrapping up the day