Algemene voorwaarden van Senzadi Yoga

Sluiten
Reserveren/boeken
Klik de les die je wilt volgen aan op het lesrooster. In de volgende stap wordt je gevraagd te betalen met jouw rittenkaart. Heb je nog geen rittenkaart? Dan kun je deze op het moment van reserveren aanschaffen en afrekenen.

Annuleren
Het annuleren van een les kan tot 8 uur voor aanvang van de les.
Annuleren korter dan 8 uur voor aanvang van de les, kost een rit, deze wordt automatisch van jouw rittenkaart geboekt. Voor themalessen gelden andere annuleringsvoorwaarden, dit staat in dat geval dan aangegeven bij de tekst in het lesrooster.


Indien het voorkomt dat er 8 uur voor aanvang van de les nog geen aanmeldingen zijn, wordt de les geannuleerd. Meld je daarom tijdig aan. Indien er minder dan 3 deelnemers zijn, kan het zijn dat de les wordt geannuleerd.

Scholing en vakantie
- Het kan zijn dat wegens scholing of een cursus van de docent een les niet doorgaat. Deelnemers worden daar tijdig over geïnformeerd.
- Gedurende vakanties en feestdagen gaan lessen alleen door bij voldoende animo. Hier wordt vooraf naar geïnformeerd bij de deelnemers.
- Ook de docent heeft recht op en behoefte aan vakantie. Indien er geen vervanger beschikbaar is, zal Senzadi Yoga gesloten zijn gedurende de vakantie van de docent.

Huisregels en Gezondheid
Voor alle deelnemers:
• Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden er geen last van hebben.
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor andere huurders in het gebouw bij aankomst en vertrek van Senzadi Yoga.
• Eet niet of eet licht gedurende 1,5 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag. Gelieve niet te drinken tijdens de les. Drinken tijdens een yogales is niet gebruikelijk. Door het drinken koel je het lichaam af, terwijl je door middel van yoga juist het lichaam bewust aan het verwarmen bent. Dit verwarmen van het lichaam zorgt voor verbranding van het oude wat weer ruimte maakt voor het nieuwe. Daarnaast haalt het jou en de anderen uit de meditatieve flow.
• Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Kom met schone, gewassen voeten en doe je schoenen uit voordat je de studio betreed.
• Senzadi Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
• Voor een optimale rust worden Deelnemers verzocht om voor en na de lessen zachtjes te praten (fluistertoon), dit tot een minimum te beperken en tijdens de les niet te praten.
• Respecteer de studio, de docent en haar Deelnemers, respecteer de behoefte aan stilte.
• Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Senzadi Yoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
Senzadi Yoga behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals hierboven genoemd, niet naleven de toegang tot Senzadi Yoga te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de Deelnemer te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de les, workshop of cursus te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.
Aansprakelijkheid
Senzadi Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Retraites bij, of verzorgd door Senzadi Yoga.
Senzadi Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door Senzadi Yoga aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Senzadi Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Persoonsgegevens
Senzadi Yoga verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en voor de administratie. Senzadi Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Senzadi Yoga gebruikt de hierboven genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Senzadi Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Senzadi Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@senzadiyoga.nl De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Senzadi Yoga gebruik kan worden gemaakt.
Senzadi Yoga geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.