Algemene voorwaarden van SoulFlow Yoga

Algemene voorwaarden SoulFlow Yoga

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle door SoulFlow Yoga georganiseerde lessen en activiteiten en iedereen die zich inschrijft bij SoulFlow Yoga via het online reserveringssysteem Momoyoga. SoulFlow Yoga behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen waarbij ingeschreven deelnemers via het online reserveringssysteem zelf verantwoordelijk zijn om voor het kopen van lestegoed en het boeken van lessen en activiteiten de algemene voorwaarden te checken. Worden de algemene voorwaarden tussentijds aangepast, dan gelden altijd voor reeds geboekte lessen en activiteiten de algemene voorwaarden die op het moment van boeken in het reserveringssysteem en op de website, www.petraboomsma.nl, vermeld stonden o.v.v. datum.

Locatie, ruimte & huisregels
- Alles lessen en activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in de yogastudio aan de Broekstraat 2, 6999 DE in Hummelo, of buiten op privéterrein. Buitenactiviteiten vinden normaliter alleen plaats rond een temperatuur van rond de 25 graden en hoger, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld in de vorm van een speciale themales) en dan zal dit vooraf worden gecommuniceerd. Ook bestaat er de mogelijkheid van het geven van online lessen die vanuit een eigen locatie gevolgd kunnen worden, indien lesgeven in de studio om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.
- Er kan gratis geparkeerd worden voor de grote stal (IJsboerderij de Steenoven).
- De yogastudio is gevestigd op de eerste verdieping in de zwarte schuur, te bereiken via een trap.
- Bij binnenkomst op de begane vloer kom je in een hal met toilet, waar je wordt verzocht je schoenen uit te doen. De yogaruimte mag alleen betreden worden op sokken, slofjes of blote voeten.
- Bewaar de stilte en rust in de hal (m.n. als er nog een les/activiteit plaatsvindt en afgerond wordt).
- Jassen en kostbare spullen mogen meegenomen de yogaruimte in.
- De yogaruimte is 10 minuten voor aanvang van de les geopend.
- Zet in de yogaruimte je telefoon uit, op stil of in de vliegtuigmodus. Wanneer je om zeer dringende privé- of werkredenen bereikbaar moet zijn, geef dit dan voor de les door aan de docent.
- Eten is niet toegestaan in de yogaruimte, tenzij anders aangegeven of gefaciliteerd door de docent. In dat geval wordt er gegeten aan en rondom de tafel in de yogaruimte.
- Er mag gedronken worden in de yogaruimte aan of rondom de tafel. Tijdens de yogales mag er ook tussen en op de matten gedronken worden mits het drinken wordt genuttigd vanuit een flesje of bidon.
- In de yogaruimte zijn matten, (meditatie)kussens, bolsters, dekens, oogkussentjes, yogariemen en yogablokken aanwezig. Het is niet verplicht een eigen mat of andere yogahulpmiddelen mee te brengen, maar dit mag wel.
- Na afloop dient bij gebruik van een studiomat de mat gereinigd te worden met een doekje en spray die in mandjes langs de rand van de ruimte zijn geplaatst en klaargezet.
- Kom in kleding waarin je makkelijk kunt bewegen, zoals een legging, joggingbroek of korte broek met een t-shirt. Denk aan een warm vest en sokken voor het laatste deel van de les, de eindontspanning, i.v.m. afkoelen.
- Voor buitenactiviteiten wordt verzameld bij het ijshuisje links van IJsboerderij de Steenoven (de grote stal). Er wordt door de docent gezorgd voor buitenmatten. Er wordt bij buitenactiviteiten verder geen gebruik gemaakt van andere yogahulpmiddelen die in de studio liggen. De deelnemer wordt gevraagd zelf eventueel een dekentje of badlaken mee te nemen en te denken aan een pet/zonnebrandcrème/zonnebril/water en anti-muggenspray.Deelname, boeken van lessen/activiteiten & lesrooster
- Om deel te nemen aan lessen/activiteiten dient men zich eerst online in te schrijven bij het online reserveringssysteem Momoyoga via momoyoga.nl/soulflowyoga.
- Na het inschrijving volgt een mail met daarin instructies om in te kunnen loggen en vervolgens lestegoed aan te kunnen schaffen in de vorm van een proefles, losse les, online les, leskaart, workshop, themales, (dag)retreat, training of overige activiteit. Ook staat in deze mail kort de werkwijze van Momoyoga rondom het boeken en afmelden van activiteiten beschreven. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om de verstrekte informatie goed door te lezen en zich de werkwijze van Momoyoga eigen te maken.
- Elk lestegoed heeft een geldigheidsduur, dit staat vermeld bij de beschrijving van het tegoed. Binnen deze geldigheidsduur kan men het lestegoed ‘verzilveren’ door in Momoyoga de gewenste les/activiteit met het tegoed te boeken (en zich daarmee voor die les/activiteit in te schrijven).
- Alleen wanneer een les/activiteit na het kopen van lestegoed ook daadwerkelijk is geboekt, is men verzekerd van een plek en heeft men fysiek toegang tot de les/activiteit. Dit geldt ook voor eenmalige activiteiten, zoals een workshop. Check dan ook altijd in het eigen accountoverzicht in Momoyoga of in het lesrooster of de les/activiteit van keuze daadwerkelijk op ‘ingeschreven’ staat.
- Een proefles kan eenmalig worden aangeschaft en geboekt per persoon. Wil iemand nog een aantal keer komen kennismaken, dan kan men hiervoor losse lessen aanschaffen en betalen.
- Bij het aanschaffen van een voorjaarskaart of najaarskaart, waarbij de deelnemer zich verbindt aan een vaste reeks lessen in het voorjaar danwel najaar, kiest men een vaste dag en tijd (dus vaste les) om les te komen volgen. Bij aanschaf van een voorjaarskaart of najaarskaart, en alleen bij aanschaf van een voorjaarkaart of najaarskaart en niet bij een andere activiteit, wordt de deelnemer voorafgaande voor alle lessen ingeboekt in het lesrooster door de docent, startende vanaf de eerste datum van de lesreeks. Nadat de reeks is gestart, is ruilen van les in principe wel mogelijk, maar alleen indien er plek is op een ander tijdstip. De deelnemer dient zich dan vervolgens zelf op tijd uit- en in te schrijven voor een les (zie hieronder verder onder ‘afmelden, niet-verzilverde lestegoed & restitutie’). Voor een voorjaarskaart en najaarskaart geldt dat er in de periode dat de reeks lessen wordt aangeboden er sprake is van 1-2 lesweken meer dan het aantal lessen (dus lestegoed) behorende bij de voorjaarskaart of najaarskaart, zodat er sprake is van enige flexibiliteit en ter tegemoetkoming van de wisselende schoolvakanties m.b.t. regio Midden en Zuid.
- Voor alle groepen (op voorlopig één na, te weten de yin-les op woensdagavond) geldt dat er bij minimaal 6 deelnemers een groep zal gaan starten met de vaste reeks (najaar en voorjaar).
- Voor deelname aan de lessen op het lesrooster (en dus bij gebruik van een proefles, losse les, voorjaarskaart, najaarskaart of 10-lessenkaart) geldt dat bij een nieuwe door de overheid ingestelde lockdown waardoor lesgeven in de studio niet mogelijk is en/of mag (i.v.m. corona/covid-19 of vanwege een andere reden) er online les ter vervanging zal worden aangeboden. Reeds aangeschaft lestegoed kan niet worden bevroren/opgeschoven en deelnamekosten worden niet gerestitueerd. Voor overige activiteiten geldt dat deze geannuleerd zullen worden en een nieuwe datum zal worden vastgesteld waarbij de keuze aan de deelnemer is om akkoord te gaan met een nieuwe datum of te kiezen voor restitutie van de deelnamekosten.
- Bij het volgen van live online lessen wordt gebruik gemaakt van het (gratis) online platform ZOOM.
- Een les/activiteit kan tot uiterlijk drie uur vantevoren worden geboekt (tenzij de les vol is). Dit kan bij reguliere wekelijkse lessen in de studio, aangekocht met een proefles, losse les, online les, voorjaarskaart, najaarskaart en 10-lessenkaart. Het kan in theorie ook voor een workshop of andere activiteit, maar i.v.m. voorbereiding en inkopen, en of deze specifieke activiteit op een externe locatie gegeven wordt, mag deze tot uiterlijk 24 uur voor aanvang geboekt worden in Momoyoga. Bij de wens te willen aanmelden binnen 24 uur voor aanvang dient per telefoon of mail tot uiterlijk drie uur voor aanvang bij de docent gecheckt te worden of last-minute deelname nog mogelijk is voordat tot aankoop van lestegoed en boeking van de activiteit wordt overgegaan in Momoyoga. Het antwoord hierop kan om organisatorische redenen ‘nee’ zijn, ook al staat in het lesrooster vermeld dat er nog plek is.
- Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich tijdig aan te melden voor een les/activiteit door deze te boeken in Momoyoga. Alleen bij op tijd boeken/aanmelden heeft men fysiek toegang tot de les.
- De lessen en activiteiten die geboekt kunnen worden staan vermeld op het lesrooster via momoyoga.nl/soulflowyoga. In principe vinden er geen lessen plaats op feestdagen en in schoolvakanties (regio Midden). Dit is terug te zien in het rooster in Momoyoga doordat er voor die dagen geen lessen en activiteiten zijn ingepland.
- In principe worden alle lessen en activiteiten gegeven door docente Petra Boomsma, eigenaar van SoulFlow Yoga, of enkele gastdocenten. In het geval van onvoorziene en/of gegronde omstandigheden of overmacht, geldend voor haar of een gastdocent, behoudt SoulFlow Yoga het recht een vervangende docent de les/activiteit te laten geven of een les/activiteit te annuleren. Bij een annulering van een les/activiteit staat dit vermeld op het rooster in Momoyoga en ontvangt de deelnemer een bericht. Zie hieronder bij ‘afmelden, niet verzilverd lestegoed & restitutie’ wat er gebeurt met het lestegoed bij annulering van een les/activiteit.
- De geldigheidsduur van leskaarten en ander lestegoed kan niet verlengd, bevroren of verschoven worden. Deelnemers dienen goed voor zichzelf te bepalen welke aankoop op dat moment het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Er is hierop één uitzondering, en dat is wanneer een 10-lessenkaart, losse les of proefles (dus alleen geldend voor deze drie activiteiten) afloopt in de weken dat SoulFlow Yoga langere tijd achter elkaar gesloten is tijdens de zomerstop. Het lestegoed kan dan verlengd worden met het aantal weken dat het lestegoed valt in de zomerstop. Dit dient elke deelnemer voor zichzelf te checken en aan te geven per mail aan Petra Boomsma, zodat zij dit handmatig kan aanpassen.
- Lestegoed in de vorm van een proefles, losse les, voorjaarskaart, najaarskaart of 10-lessenkaart is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en kan alleen gebruikt worden door de persoon die het lestegoed aangekocht heeft. Een uitzondering hierop heeft betrekking op de aanschaf van lestegoed t.b.v. deelname aan een workshop, themales, (dag)retreat, training of andere activiteit, zie verder hieronder.

Afmelden, niet verzilverd lestegoed & restitutie
- Bij annulering door de docent van een les/activiteit geboekt met een proefles, losse les, online les, voorjaarskaart, najaarskaart en 10-lessenkaart waarbij vervanging door een andere docent niet mogelijk is, wordt het lestegoed automatisch teruggeboekt en kan het opnieuw gebruikt worden binnen de geldigheidsduur van het tegoed.
- Vindt er door de docent annulering plaats van een andere activiteit, zoals een workshop, themales, dag)retreat of training dan wordt het lestegoed ook teruggestort, maar omdat dat tegoed vervalt op de dag van deze specifieke les/activiteit zullen ook de deelnamekosten teruggestort worden. Dit omdat het tegoed dan niet meer te gebruiken is.
- Bij annulering door de docent ontvangt de deelnemer altijd bericht.
- Afmelden door de deelnemer van een met een proefles, losse les, online les, voorjaarskaart, najaarskaart of 10-lessenkaart geboekte les/activiteit kan alleen door zich tot uiterlijk drie uur vantevoren voor de activiteit online uit te schrijven via Momoyoga. Het lestegoed wordt dan automatisch teruggeboekt en kan binnen de geldigheidsduur daarvan opnieuw gebruikt worden (waarbij tot uiterlijk drie uur vantevoren ingeschreven kan worden voor een (andere) les via het rooster in Momoyoga). Gebeurt dat niet dan wordt de les/activiteit als 'niet gevolgd' beschouwd en vervliegt het tegoed. Het tegoed kan dan niet meer worden teruggeboekt, opnieuw worden gebruikt en ook niet qua kosten worden gerestitueerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit goed in de gaten te houden en zich op tijd online aan en af te melden.
- Het afmelden voor een geboekte les/activiteit in de vorm van een workshop, themales, (dag)retreat, training of andere activiteit, anders dan de reguliere wekelijkse lessen op het lesrooster, dient ook door de deelnemer te gebeuren door zich in principe direct en tot uiterlijk drie uur vantevoren uit te schrijven voor de les/activiteit in Momoyoga. Om aanspraak te maken op kosteloze annulering dient de deelnemer zich echter uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende les/activiteit zowel afgemeld te hebben in Momoyoga ALS OOK een persoonlijke afmeldingsmail te hebben gestuurd naar SoulFlow Yoga via info@petraboomsma.nl. Gebeurt dit niet of meldt de deelnemer zich binnen twee weken voor aanvang van de les/activiteit plaats af, dan is er geen restitutie meer mogelijk van deelnamekosten. In overleg met de docent is het wel mogelijk om dan iemand anders in de plaats te laten deelnemen.
- De deelnemer realiseert zich dat het op tijd afmelden ook belangrijk is om deelnemerslijsten kloppend te houden en niet onnodig een plek vast te houden die een ander had willen invullen.
- De aankoop van lestegoed in de vorm van proeflessen, losse lessen, online lessen, voorjaarskaarten, najaarskaarten en 10-lessenkaarten kan niet worden geannuleerd/teruggedraaid en de hiervoor gemaakte kosten kunnen niet worden gerestitueerd, ongeacht of het lestegoed wel, niet of gedeeltelijk verzilverd is/wordt en er dus geen of gedeeltelijk gebruik wordt of is gemaakt van het recht op deelname. Een uitzondering hierop is wanneer SoulFlow Yoga opgeheven wordt en er geen lessen en activiteiten meer zullen worden aangeboden.
- Niet verzilverd lestegoed vervalt na aflopen van de geldigheid en kan niet worden overgeheveld naar of verrekend worden met een nieuwe aankoop, zoals een leskaart.

Betaling & prijswijzigingen
- Betaling van lessen/activiteiten geschiedt door vooraf lestegoed aan te kopen door middel van IDEAL via het online reserveringssysteem Momoyoga (www.momoyoga.nl/soulflowyoga). Contante en achteraf betaling is niet mogelijk. Wanneer het gaat om aanschaf van lestegoed in de vorm van een voorjaarskaart of najaarskaart (dit betreft een vaste reeks lessen) waarvan de lessenreeks reeds is gestart en instromen nog mogelijk is (na check via de mail gericht aan info@petraboomsma.nl) wordt het resterende aantal lessen naar rato voorafgaande aan de start van de eerste les dat de deelnemer instroomt betaald en ontvangt de deelnemer hiervan voorafgaande een factuur van SoulFlow Yoga via Momoyoga.
- SoulFlow Yoga behoudt zich het recht om prijzen van lessen/activiteiten te wijzigen. Deze zijn niet van toepassing op reeds aangekocht en nog geldig lestegoed.

Eigen verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid
- Het volgen van een les/activiteit en het betreden van het erf, of de les/activiteit nu plaatsvindt op het eigen adres (buiten of in de studio) of op een andere locatie, geschiedt geheel op eigen risico en als deelnemer aan een les/activiteit draag je volledig eigen verantwoordelijkheid voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hieronder valt o.a. het zelf raadplegen van een (huis)arts, psycholoog, specialist, therapeut, coach of verloskundige bij geestelijke of lichamelijke klachten en blessures vooraf, tijdens en na een les/activiteit. Het houdt ook in dat bij deelname aan een les/activiteit je ten alle tijde luistert naar je eigen lichaam en grenzen en stopt wanneer iets niet goed voelt voor je eigen welzijn.
- Petra Boomsma/SoulFlow Yoga en/of gastdocenten zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve geestelijke en/of lichamelijke effecten, letsels, klachten en blessures voor/tijdens of na een les/activiteit.
- Petra Boomsma/SoulFlow Yoga en/of gastdocenten zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor/tijdens of na een les/activiteit.
- Deelnemers aan een les/activiteit begrijpen dat een door hen te volgen of gevolgde les/activiteit nooit een consult of behandeling bij/door een (huis)arts, psycholoog, specalist, therapeut, coach of verloskundige vervangt en ook niet als zodanig bedoeld is.
- Een deelnemer aan een les/activiteit wordt gevraagd blessures, klachten en zwangerschap vooraf aan de docent te melden wanneer zij denken dat dit van invloed kan zijn op het veilig beoefenen van (een deel) van de les/activiteit of wanneer hier twijfel over bestaat. Zoals hierboven genoemd geschiedt deelname op eigen risico.
- Is of komt een deelnemer onder behandeling van (huis)arts, psycholoog, therapeut, coach of verloskundige dan dient deze altijd door de deelnemer zelf geïnformeerd te worden wanneer de deelnemer voornemens is lessen/activiteiten bij SoulFlow Yoga te gaan volgen of dat al doet.

Akkoord
Bij verdere online inschrijving bij SoulFlow Yoga via Momoyoga als ook bij het vervolgens aankopen en boeken van lestegoed betekent dat akkoord met deze algemene voorwaarden.

Hummelo, augustus 2021