Algemene voorwaarden van SoulFlow Yoga

Sluiten
Algemene voorwaarden SoulFlow Yoga

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan alle door SoulFlow Yoga georganiseerde lessen en activiteiten en iedereen die zich inschrijft bij SoulFlow Yoga via het online reserveringssysteem Momoyoga. SoulFlow Yoga behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen waarbij ingeschreven deelnemers via het online reserveringssysteem zelf verantwoordelijk zijn om voor het kopen van lestegoed en het boeken van lessen en activiteiten de algemene voorwaarden te checken. Worden de algemene voorwaarden tussentijds aangepast, dan gelden altijd voor reeds geboekte lessen en activiteiten de algemene voorwaarden die op het moment van boeken in het reserveringssysteem en op de website, www.petraboomsma.nl, vermeld stonden o.v.v. datum.

Locatie, ruimte & huisregels
- Alles lessen en activiteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in de yogastudio aan de Broekstraat 2, 6999 DE in Hummelo, of buiten op privéterrein. Buitenactiviteiten vinden normaliter alleen plaats rond een temperatuur van rond de 25 graden en hoger, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld in de vorm van een speciale themales) en dan zal dit vooraf worden gecommuniceerd. Ook worden er online lessen gegeven die vanuit een eigen locatie gevolgd kunnen worden.
- Er kan gratis geparkeerd worden voor de grote stal (IJsboerderij de Steenoven).
- De yogastudio is gevestigd op de eerste verdieping in de zwarte schuur, te bereiken via een trap.
- Bij binnenkomst op de begane vloer kom je in een hal met toilet, waar je wordt verzocht je schoenen uit te doen. De yogaruimte mag alleen betreden worden op sokken, slofjes of blote voeten.
- Bewaar de stilte en rust in de hal (m.n. als er nog een les/activiteit plaatsvindt en afgerond wordt).
- Jassen en kostbare spullen mogen meegenomen de yogaruimte in.
- De yogaruimte is 10 minuten voor aanvang van de les geopend.
- Zet in de yogaruimte je telefoon uit, op stil of in de vliegtuigmodus. Wanneer je om zeer dringende privé- of werkredenen bereikbaar moet zijn, geef dit dan voor de les door aan de docent.
- Eten is niet toegestaan in de yogaruimte, tenzij anders aangegeven of gefaciliteerd door de docent. In dat geval wordt er gegeten aan en rondom de tafel in de yogaruimte.
- Er mag gedronken worden in de yogaruimte aan of rondom de tafel. Tijdens de yogales mag er ook tussen en op de matten gedronken worden mits het drinken wordt genuttigd vanuit een flesje of bidon.
- In de yogaruimte zijn matten, (meditatie)kussens, bolsters, dekens, oogkussentjes, yogariemen en yogablokken aanwezig. Het is niet verplicht een eigen mat of andere yogahulpmiddelen mee te brengen, maar dit mag wel. Zolang er nog sprake is van coronamaatregelen vanuit de regering is echter het gebruik van een eigen mat en eventuele eigen yogahulpmiddelen verplicht.
- Na afloop dient bij gebruik van een studiomat de mat gereinigd te worden met een doekje en spray die in mandjes langs de rand van de ruimte zijn geplaatst en klaargezet.
- Kom in kleding waarin je makkelijk kunt bewegen, zoals een legging, joggingbroek of korte broek met een t-shirt. Denk aan een warm vest en sokken voor het laatste deel van de les, de eindontspanning, i.v.m. afkoelen.
- Voor buitenactiviteiten wordt verzameld bij het ijshuisje links van IJsboerderij de Steenoven (de grote stal). Er wordt door de docent gezorgd voor buitenmatten. Er wordt bij buitenactiviteiten verder geen gebruik gemaakt van andere yogahulpmiddelen die in de studio liggen. De deelnemer wordt gevraagd zelf eventueel een dekentje of badlaken mee te nemen en te denken aan een pet/zonnebrandcrème/zonnebril/water en anti-muggenspray.

Deelname, boeken van lessen/activiteiten & lesrooster
- Om deel te nemen aan lessen/activiteiten dient men zich eerst online in te schrijven bij het online reserveringssysteem Momoyoga via momoyoga.nl/soulflowyoga.
- Na het inschrijving volgt een mail met daarin instructies om in te kunnen loggen en vervolgens lestegoed aan te kunnen schaffen in de vorm van een proefles, losse les, online les, strippenkaart, workshop, themales, (dag)retreat of overige activiteit. Ook staat in deze mail kort de werkwijze van Momoyoga rondom het boeken en afmelden van activiteiten beschreven. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om de verstrekte informatie goed door te lezen en zich de werkwijze van Momoyoga eigen te maken.
- Elk lestegoed heeft een geldigheidsduur, dit staat vermeld bij de beschrijving van het tegoed en op de website. Binnen deze geldigheidsduur kan men het lestegoed ‘verzilveren’ door in Momoyoga de gewenste les/activiteit te boeken (en zich daarmee voor die les/activiteit in te schrijven).
- Alleen wanneer een les/activiteit na het kopen van lestegoed ook daadwerkelijk is geboekt, is men verzekerd van een plek en heeft men fysiek toegang tot de les/activiteit. Dit geldt ook voor eenmalige activiteiten, zoals een workshop. Check dan ook altijd in het accountoverzicht of in het lesrooster of de les/activiteit van keuze daadwerkelijk op ‘ingeschreven’ staat.
- Een proefles kan eenmalig worden aangeschaft en geboekt per persoon. Wil iemand nog een aantal keer komen kennismaken, dan kan men hiervoor losse lessen aanschaffen en betalen.
- Bij het volgen van live online lessen wordt gebruik gemaakt van het online platform ZOOM.
- Een les/activiteit kan tot uiterlijk een half uur vantevoren worden geboekt (tenzij de les vol is). Dit kan bij reguliere wekelijkse lessen in de studio, aangekocht met een proefles, losse les, online les en strippenkaart. Het kan in theorie ook voor een workshop of andere activiteit, maar i.v.m. voorbereiding en inkopen, en of deze specifieke activiteit op een externe locatie gegeven wordt, mag deze tot uiterlijk 24 uur voor aanvang geboekt worden in Momoyoga. Bij de wens te willen aanmelden binnen 24 uur voor aanvang dient per telefoon of whatsapp tot uiterlijk twee uur voor aanvang bij de docent gecheckt te worden of last-minute deelname nog mogelijk is voordat tot aankoop van lestegoed en boeking van de activiteit wordt overgegaan in Momoyoga. Het antwoord hierop kan om organisatorische redenen ‘nee’ zijn, ook al staat in het lesrooster vermeld dat er nog plek is.
- Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich tijdig aan te melden voor een les/activiteit door deze te boeken via Momoyoga. Alleen bij op tijd boeken/aanmelden heeft men fysiek toegang tot de les.
- Welke lessen en activiteiten geboekt kunnen worden staat altijd vermeld in het lesrooster op momoyoga.nl/soulflowyoga. In principe vinden er geen lessen plaats op feestdagen en in schoolvakanties (regio Midden), dit is terug te zien in het rooster in Momoyoga doordat er voor die dagen geen lessen en activiteiten zijn ingepland.
- In principe worden alle lessen en activiteiten gegeven door docente Petra Boomsma, eigenaar van SoulFlow Yoga, of enkele gastdocenten. In het geval van onvoorziene en/of gegronde omstandigheden of overmacht, geldend voor haar of een gastdocent, behoudt SoulFlow Yoga het recht een vervangende docent Petra Boomsma’s eigen les/activiteit te laten geven of een les/activiteit te annuleren. Bij een annulering van een les/activiteit staat dit vermeld op het rooster in Momoyoga en ontvangt de deelnemer een bericht. Zie hieronder bij afmelden & restitutie wat er gebeurt met het lestegoed bij annulering van een les/activiteit.
- De geldigheidsduur van strippenkaarten en ander lestegoed kan niet verlengd of on hold gezet worden. Deelnemers dienen goed voor zichzelf te bepalen welke aankoop op dat moment het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Er is hierop één uitzondering, en dat is wanneer een strippenkaart afloopt in de weken dat SoulFlow Yoga langere tijd achter elkaar gesloten is tijdens de zomerstop. De kaart kan dan verlengd worden met het aantal weken dat de kaart valt in de zomerstop. Dit dient elke deelnemer voor zichzelf te checken en aan te geven per mail aan Petra Boomsma, zodat zij dit handmatig kan aanpassen.
- Lestegoed is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en kan alleen gebruikt worden door de persoon die het lestegoed aangekocht heeft.

Afmelden, niet verzilverd lestegoed & restitutie
- Bij annulering van een les/activiteit door de docent wordt het lestegoed automatisch teruggeboekt en kan het, in geval van een proefles, losse les, online les en strippenkaart, opnieuw gebruikt worden binnen de geldigheidsduur van het tegoed.
- Vindt er door de docent annulering plaats van een workshop, themales, (dag)retreat of andere activiteit dan wordt het lestegoed ook teruggestort, maar omdat dat tegoed vervalt op de dag van deze specifieke les/activiteit zullen ook de deelnamekosten teruggestort worden. Dit omdat het tegoed dan niet meer te gebruiken is.
- Bij annulering door de docent ontvangt de deelnemer altijd bericht.
- Afmelden door de deelnemer van een met een proefles, losse les, online les of strippenkaart geboekte les/activiteit kan door zich tot uiterlijk twee uur vantevoren voor de activiteit uit te schrijven via Momoyoga. Het lestegoed wordt dan automatisch teruggeboekt en kan binnen de geldigheidsduur daarvan opnieuw gebruikt worden. Gebeurt dat niet dan wordt de les/activiteit als 'niet gevolgd' beschouwd en vervliegt het tegoed. Het tegoed kan dan niet meer worden teruggeboekt en ook niet qua kosten worden gerestitueerd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit goed in de gaten te houden en zich op tijd online af te melden.
- Het afmelden van een geboekte les/activiteit in de vorm van een workshop, themales, (dagretreat) of andere activiteit (dus andere activiteiten dan de reguliere lessen op de maandag en woensdag) dient ook door de deelnemer te gebeuren door zich tot uiterlijk twee uur vantevoren uit te schrijven voor de les/activiteit in Momoyoga. Om aanspraak te maken op kosteloze annulering dient de deelnemer zich echter uiterlijk twee weken voor aanvang van de les/activiteit zowel afgemeld te hebben in Momoyoga ALS OOK een persoonlijke afmeldingsmail te hebben gestuurd naar SoulFlow Yoga via info@petraboomsma.nl. Gebeurt dit niet of meldt de deelnemer zich binnen twee weken voor aanvang van de les/activiteit plaats af, dan is er geen restitutie meer mogelijk van deelnamekosten. In overleg met de docent is het wel mogelijk om iemand anders in de plaats te laten deelnemen.
- De deelnemer realiseert zich dat het op tijd afmelden ook belangrijk is om deelnemerslijsten kloppend te houden en niet onnodig een plek vast te houden die een ander had willen invullen.
- Reeds aangekochte proeflessen, losse lessen, online lessen en strippenkaarten kunnen niet worden geannuleerd en de hiervoor gemaakte kosten kunnen niet worden gerestitueerd, ongeacht of het lestegoed wel, niet of gedeeltelijk verzilverd is/wordt. Een uitzondering hierop is wanneer SoulFlow Yoga opgeheven wordt en er geen lessen en activiteiten meer zullen worden aangeboden.
- Niet verzilverd lestegoed vervalt na aflopen van de geldigheid en kan niet worden overgeheveld naar een nieuwe aankoop, zoals een strippenkaart.

Betaling & prijswijzigingen
- Betaling van lessen/activiteiten geschiedt door vooraf lestegoed aan te kopen door middel van IDEAL via het online reserveringssysteem Momoyoga (www.momoyoga.nl/soulflowyoga). Contante en achteraf betaling is niet mogelijk.
- SoulFlow Yoga behoudt zich het recht om prijzen van lessen/activiteiten te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd via de mail en op de website en in Momoyoga aangepast en zijn niet van toepassing op reeds aangekocht nog geldig lestegoed.

Eigen verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid
- Het volgen van een les/activiteit en het betreden van het erf, of de les/activiteit nu plaatsvindt op het eigen adres (buiten of in de studio) of op een andere locatie, geschiedt geheel op eigen risico en als deelnemer aan een les/activiteit draag je volledig eigen verantwoordelijkheid voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid. Hieronder valt o.a. het zelf raadplegen van een (huis)arts, psycholoog, therapeut, coach of verloskundige bij geestelijke of lichamelijke klachten en blessures vooraf, tijdens en na een les/activiteit. Het houdt ook in dat bij deelname aan een les/activiteit je ten alle tijde luistert naar je eigen lichaam en grenzen en stopt wanneer iets niet goed voelt voor je eigen welzijn.
- Petra Boomsma/SoulFlow Yoga en/of gastdocenten zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve geestelijke en/of lichamelijke effecten, letsels, klachten en blessures voor/tijdens of na een les/activiteit.
- Petra Boomsma/SoulFlow Yoga en/of gastdocenten zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor/tijdens of na een les/activiteit.
- Deelnemers aan een les/activiteit begrijpen dat een door hen te volgen of gevolgde les/activiteit nooit een consult of behandeling bij/door een (huis)arts, psycholoog, therapeut, coach of verloskundige vervangt en ook niet als zodanig bedoeld is.
- Een deelnemer aan een les/activiteit wordt gevraagd blessures, klachten en zwangerschap vooraf aan de docent te melden wanneer zij denken dat dit van invloed kan zijn op het veilig beoefenen van (een deel) van de les/activiteit of wanneer hier twijfel over bestaat. Zoals hierboven genoemd geschiedt deelname op eigen risico.
- Is of komt een deelnemer onder behandeling van (huis)arts, psycholoog, therapeut, coach of verloskundige dan dient deze altijd door de deelnemer zelf geïnformeerd te worden wanneer de deelnemer voornemens is lessen/activiteiten bij SoulFlow Yoga te gaan volgen of dat al doet.

Akkoord
Bij verdere online inschrijving bij SoulFlow Yoga als ook bij het vervolgens aankopen en boeken van lestegoed betekent dat akkoord met deze algemene voorwaarden.

Hummelo, juni 2020
Petra Boomsma/SoulFlow Yoga