Algemene voorwaarden bij inschrijving van Studio Ohana

Voor workshops, individuele lessen en groepslessen van Massadi en Studio Ohana

Algemeen
Inschrijving voor deelname aan de lessen of een afspraak bevestigen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door mondelinge aanmelding of aanmelding per telefoon, (digitaal) inschrijfformulier of e-mail aan Massadi en/of Studio Ohana.

Betaling
Groepslessen - De eerste les is ter kennismaking, deze is gratis.
Daarna kun je kiezen voor betaling per losse les, via een abonnement of door een rittenkaart te kopen. De betaling gebeurt vooraf, via het online reserveringssysteem.

Zowel een rittenkaart als abonnement is persoonsgebonden en geldig vanaf de eerstvolgende lesdatum na aankoop. Wanneer de rittenkaart geheel verbruikt is, of wanneer de geldigheidstermijn is verstreken, komt deze te vervallen.
Bij rittenkaarten en aangekochte losse lessen wordt de les niet doorberekend bij afwezigheid van de docent; meld je jezelf af voor een les buiten de annuleringstermijn van 3 uur dan is dit voor eigen rekening. Restitutie is niet mogelijk.

Een onbeperkt abonnement geeft je toegang tot alle aangeboden standaard groepslessen. Het abonnement wordt per 4 weken vooruit betaald. Hierbij geldt geen lesgeld restitutie en/of aanpassing van de betalingsdatum bij annulering van de lessen door de docenten; dit is bij al verwerkt in het abonnementsbedrag.

Deelname aan de zwangerschapsyoga lessen kan via een proefles, losse les of rittenkaart. Na je bevalling kunnen de overgebleven lessen op je kaart worden ingehaald bij andere lessen.

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden zwangerschapsyoga. Dit is afhankelijk van de voorwaarden in de aanvullende verzekering. Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij over de hoogte van een eventuele vergoeding.

Alle rittenkaarten, abonnementen en inschrijvingen zijn niet overdraagbaar tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Bij geen of niet tijdige betaling heeft Studio Ohana / Massadi het recht je deelname aan lessen te weigeren.

Opzegging
Er geldt een opzegtermijn van 4 weken bij tussentijdse opzegging. Bij opzegging wegens medische redenen, indien aantoonbaar door arts of verloskundige, geldt geen opzegtermijn.

Lessen
Tijdens feestdagen en schoolvakanties kunnen er lessen komen te vervallen. Dit staat aangegeven op het online lesrooster.

Privacy
De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Meer hierover is te lezen in onze privacyverklaring: http://www.studioohana.nl/privacybeleid/

Aansprakelijkheid
De oefeningen zijn veilig mits je zelf de grenzen van jouw lichaam respecteert. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Als je twijfels hebt over je gezondheid of als je al onder medische behandeling staat, raadpleeg dan altijd voor deelname je behandelend arts of specialist. Je deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Bij medische, lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder je eigen verantwoording.
De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les. Het is belangrijk dat de je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt.