Algemene voorwaarden van TotYoga

Sluiten
Gezondheidsrisico
De yogalessen worden gevolgd op eigen risico. De oefeningen mogen geen pijn doen of het lichaam belasten. Bij twijfel is het beter de behandelend arts te raadplegen over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor mensen met chronische klachten of na een operatie.

Beroepscode
De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en leeft de beroepscode van de VYN na.

Verlenging abonnement
Verlenging is stilzwijgend en betaling is vooraf.

Maandabonnemnet
Incasso maandabonnemnet is via automatisch incasso.
Mollie Payments verzorgd namens Momoyoga het automatisch incasso.
Bij een mislukt incasso zal per mail verzocht worden de betaling te verzorgen. Aan een mislukt automatisch incasso zijn kosten verbonden. De kosten van 1 euro zullen doorberekend worden in het abonnement.

Kwartaalabonnement
U ontvangt een factuur voor het kwartaalabonnement waarna u binnen 14 dagen zelf zorgdraagt voor overboeking via uw bank.

Strippenkaart
Via het online overzicht van Momoyoga kan een strippenkaart worden aangeschaft.
Een strippenkaart is geldig voor een periode van 6 maanden.
Met een strippenkaart kan geen vaste les worden gereserveerd.
Bij afwezigheid kun je je uiterlijk 12 uur voor de yogales via het online lesrooster nog afmelden. Indien je je niet uiterlijk 12 uur voor de les afmeldt ontvang je geen restitutie voor deze yogales.

Vakantie deelnemer
Een maandabonnement kun je per kalenderjaar voor maximaal vier weken (lessen) stil zetten. Een kwartaalabonnement kun je een keer per kalenderjaar vier weken (lessen) verlengen zonder extra betaling. Hierbij wordt uitgegaan van een abonnement voor een volledig kalenderjaar.

Inhalen yogales
We vragen je om je uiterlijk 12 uur voor de yogales via het online lesrooster af te melden. Je kunt direct kijken waar in het rooster gelegenheid is deze les in te halen. Je kunt de yogalessen binnen de abonnementsperiode inhalen. Indien je je niet uiterlijk 12 uur voor de les afmeldt vervalt het recht van inhalen en ontvang je geen restitutie voor deze yogales. Voor privélessen geldt dat afmelding via WhatsApp of mail mogelijk is uiterlijk 24 uur voor de privéles.

Afzeggen yogales door TotYoga
Door onverwachte omstandigheden kan het een enkele keer voorkomen dat de yogales niet doorgaat. Voor deze yogales ontvang je geen restitutie. Indien binnen een kwartaal tweemaal een yogales niet doorgaat zonder bericht vooraf (minimaal 12 uur) zal restitutie plaatsvinden vanaf de tweede gemiste yogales. Wij behouden ons het recht voor lessen waar minder dan 5 personen voor ingeschreven staan te annuleren. Wij informeren u tijdig. Deze les houdt u tegoed en kunt u op ander tijdstip volgen.

Korte onderbreking yogalessen door TotYoga
Voor verplichte bijscholing, korte vakantie of door bijzondere omstandigheden kunnen lessen door de yogadocent afgezegd worden. Restitutie is niet mogelijk.

Vakantie TotYoga
Afzegging van de yogalessen langer dan een week worden 3 maanden van te voren aangegeven en het abonnement wordt verlengd met de afwezige periode.

Nationale feestdagen
Op nationale feestdagen is de yogastudio gesloten. Yogalessen kunnen ingehaald worden op een ander moment indien het lesrooster dit toelaat. Je ontvangt geen restitutie voor een gemiste yogales.

Aangepast rooster
Tijdens schoolvakanties kan er sprake zijn van een aangepast vakantierooster.

Aansprakelijkheid
TotYoga is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de yogalessen.

Klachten
Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met je op te lossen. Lukt dat niet dan geldt dat het klachtenreglement van de VYN.

Opzegtermijn
Een kwartaalabonnement is opzegbaar na het einde van een kwartaal. Een maandabonnement ga je aan voor tenminste 3 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar.

Registratie Momoyoga
Voor het boeken van lessen maakt TotYoga gebruik van het online systeem van Momoyoga. Uw naam, geslacht en mailadres en indien nodig bankgegevens zullen opgenomen worden in het online systeem.

Eenzijdig wijzigingsbeding
Algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Wellicht zijn veranderingen nodig door verdere professionalisering van de onderneming of een aanpassing aan geldende wetgeving.