Algemene voorwaarden van Yes' Yoga Sala te Culemborg

Sluiten
1. Lessen bij Yes' Yoga Sala worden geheel op eigen risico gevolgd. Yes' Yoga Sala en haar medewerkers zijn nooit verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor enige geleden, fysieke dan wel materiële, schade/letsel.
2. Het lesgeld dient altijd vóór de genoten les voldaan te zijn. Als je strippenkaart nog niet betaald is, kun je niet deelnemen aan de lessen.
3. Op eenmaal betaalde lessen wordt nooit restitutie verleend en lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.
4. De leskaarten hebben een bepaalde geldigheidsduur. Als de geldigheidsduur verstreken is komen de niet genoten lessen van die kaart te vervallen.
5. Een les annuleren dient uiterlijk 2 uur van te voren te gebeuren. Ben je later met annuleren, dan wordt deze les van je kaart afgeschreven.
6. Het lesrooster kan door Yes' Yoga Sala desgewenst worden gewijzigd, wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Ook behoudt Yes' Yoga Sala zich het recht voor lessen te annuleren, bijvoorbeeld wegens overmacht van hogerhand, te weinig deelnemers of vakantie.
7. De aangeboden lessen zijn enkel toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar, tenzij het lesrooster specifiek anders vermeldt.
8. Deelnemers van lessen bij Yes' Yoga Sala dienen zich kalm en altijd respectvol naar docent en mededeelnemers te gedragen. In verband met de omwonenden dient men ook bij aankomst bij en vertrek van het pand zoveel mogelijk kalmte en stilte te betrachten.
9. Deelnemers kunnen vanaf 10 minuten voor aanvang van de les (niet eerder) en tot aanvang van de les (niet later) arriveren in de studio.
10. Last but not least... heb plezier en geniet van jouw yogapad!

Namasté