Algemene voorwaarden van Yoga & Fit by Inge

Algemene voorwaarden Yoga & Fit by Inge

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen bij Yoga & Fit by Inge is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Yoga & Fit by Inge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Yoga & Fit by Inge is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga & Fit by Inge, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer koopt in het online boekingssysteem Momoyoga een leskaart of een losse les waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een losse les of leskaart van Yoga & Fit by Inge is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Een losse les of leskaart van Yoga & Fit by Inge heeft een bepaalde geldigheidstermijn, deze staat vermeldt in het online boekingssysteem Momoyoga.
2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld, de niet genoten lessen komen te vervallen.
2.4 De deelnemer kan tot 12 uur voor aanvang de geboekte les annuleren in het online boekingssysteem Momoyoga. Daarna wordt de les van je kaart geschreven.
2.5 Zonder een boeking in het Momoyoga kan men niet deelnemen aan de lessen bij Yoga en Fit by Inge.

Artikel 3: Betaling

3.1 Het lesgeld dient altijd vóór de te volgen les te worden voldaan. Als de les of leskaart nog niet is betaald, kan niet worden deelgenomen aan de les bij Yoga & Fit by Inge.

Artikel 4: Yogamatten

In de Leemlander in Varsselder zijn yogamatten, bolsters, kussens en dekentjes aanwezig, graag een handdoek meenemen om de materialen te beschermen wegens hygiene.
Als er in de Outdoor les een yogamat wordt gebruiikt dan wordt dat vermeldt in Momoyoga app bij boeking van de les, de deelnemer neemt zelf een yogamat mee.

Artikel 5: Deelname aan de lessen

5.1 Deelnemers van lessen bij Yoga & Fit by Inge dienen zich altijd respectvol te gedragen naar docent en mededeelnemers.
5.2 Deelnemers dienen zich respectvol te gedragen op locatie en geen vuilnis of andere spullen achter te laten in de ruimte of omgeving waar de lessen worden gegeven.
5.3 Bij sommige lessen wordt fysieke begeleiding toegepast, indien men dat niet wenst dient men dat aan te geven vóór aanvang van de les.
5.4 Yoga & Fit by Inge kan foto’s of filmpjes maken en deze gebruiken voor de website en / of Social media, deelnemers hebben het recht niet kenbaar in beeld willen en kunnen dat aangeven bij de docent.

Artikel 6: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

6.1 Op feestdagen is Yoga & Fit by Inge gesloten. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen.
6.2 Vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per website, Social media en Momoyoga boekingssysteem.
6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent, slecht weer voor de Outdoor lessen) dan wordt de geboekte les als tegoed teruggeplaatst op de leskaart.

7. Ziekte of blessure

7.1 Bij ziekte of blessure kan in overleg met Yoga & Fit by Inge de geldigheidstermijn van de lessenkaart bepaalde tijd worden opgeschort.

8. Wijzigingen lesrooster, prijzen

8.1 Yoga & Fit by Inge behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen.
8.2 Yoga & Fit by Inge kan de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie wijzigen, er wordt dan geen restitutie verleent op de lesgelden.