Algemene Regels Yoga Huisje Maneschijn

Sluiten
Beste yogi(ni),

Bedankt om deel uit te maken van Yoga Huisje Maneschijn.

Algemene voorwaarden

Je bent geregistreerd en waarschijnlijk heb je al één of meerdere lessen geboekt. Kan je niet naar de les komen, annuleer dan zeker 6 uur voor de les start, anders ben je jammer genoeg je beurt kwijt. Annuleren kan alleen online en NIET via email, bericht of sociale media.

De betaling van de lessen vindt bij voorkeur plaats via overschrijving. Je kan per losse les betalen of een beurtenkaart aankopen, waarmee je kan deelnemen aan de verschillende lessen. De verschillende beurtenkaarten / abonnementen zijn geldig voor alle lessen en zijn volledig volgens jouw wensen, noden en behoeften.

Een leskaart of abonnement van Huisje Maneschijn is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien je geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. (Uiteraard zullen de beurtenkaarten verlengd worden indien de yogalessen - in deze uitzonderlijke tijden van de huidige COVID-19 crisis - verplicht even gepauzeerd dienen te worden.)

Bij deelname van slechts drie personen aan een les heeft Huisje Maneschijn het recht te beslissen om de les niet te laten doorgaan. Garantie dat de les doorgaat is er vanaf vier deelnemers.

Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden, dan wordt het saldo automatisch teruggestort in je krediet van je beurtenkaart. Heb je per losse les betaald, dan kan je het saldo van die losse les uiteraard overdragen naar een volgende sessie. Retributie is echter niet mogelijk.

Op feestdagen en tijdens schoolvakanties is Huisje Maneschijn gesloten. Sluiting van de studio wegens omstandigheden buiten de schoolvakanties wordt tijdig gecommuniceerd in de les en per e-mail. Die dagen zal je niet online kunnen reserveren.

Huisje Maneschijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade aan de deelnemer en is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade (zowel direct als indirect) van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik werd toegebracht aan de eigendommen van Huisje Maneschijn of de locatie, dienen te worden vergoed.