Algemene voorwaarden van yoga2go

Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen stelt Yoga2go zich niet aansprakelijk voor materiële- en/of letselschade.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd. Elk cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent.

Als je medicijn(e) gebruikt, hoge bloeddruk of een andere aandoening hebt waar je niet zeker van bent, neem eerst contact op met je (huis)arts en laat je docent weten vóór dat je aan yoga begint.