Prijzen, Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

Sluiten
PRIJZEN
Vanaf januari 2020

LOSSE LESSEN:
• Gratis Proefles (eenmalig)
• Losse les 60 min € 13,00
• Losse les 75 min € 15,00
Alle losse lessen zijn 1 maand geldig.

• Reiki behandeling 60 min € 40,00
• Privé- of Duo- les 60 min € 40,00
Tijd en locatie in overleg. Vragen en info: yogananouk@gmail.com

RITTENKAARTEN:
• 5 x kaart geldig voor 60 min lessen alleen geldig in Bolderburen € 55,00
Deze kaart is 2 maanden geldig.

• 10 x kaart geldig voor alle 60 min lessen op alle locaties: € 110,00
• 10 x kaart geldig voor alle lessen (60 & 75 min) op alle locaties: € 120,00
Deze kaarten zijn 4 maanden geldig.

Annuleren van gereserveerde lessen kan tot 24 uur van te voren via jouw momoyoga-account.

ABONNEMENT:
Onbeperkt TIJD VOOR JEZELF maandabonnement € 60,00
- Volg zo veel lessen per week als jij wilt.
- Geldig op alle locaties en voor alle lestijden.
- Maandelijks opzegbaar. (zie algemene voorwaarden, art. 2)

• WORKSHOP zondag 9 februari: Warme Winter: Yin Yoga & Nidra, inclusief lunch
39,50 euro inclusief lunch.

ANNULEREN workshop
Bij annuleren tot 7 dagen van te voren, ontvang je 50% van de kosten retour.
Bij annuleren binnen 7 dagen is restitutie van de kosten niet mogelijk.
Tip: Mocht je op het laatste moment niet kunnen zou je me op de hoogte kunnen brengen dan kijken we samen of we iemand anders blij kunnen maken met je plek en kun je wellicht jouw kaart doorverkopen. Graag ontvang ik in een mailtje de naam en telefoonnummer van de nieuwe yogi om hem of haar informatie te kunnen sturen: yogananouk@gmail.com
Mocht je nog vragen hebben, laat het me gerust weten.

TIPS VOOR EEN ONTSPANNEN LES:

• Er gaat niets boven je eigen mat dus neem deze gerust mee naar de les.
• Meld je 5 minuten voorafgaand aan elke les bij mij. Dit is ook het moment om eventuele blessures of aandachtspunten door te geven.
• De zaaldeur gaat 10 minuten voor aanvang open. Als de deur gesloten is, is de
voorgaande les nog bezig.
• Kom fris naar de les en gebruik liever geen parfum of andere sterke geuren.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Je (waardevolle) spullen kun je meenemen de zaal in, schoenen laat je buiten de yogazaal.
• Zet je telefoon uit.

PRIVACYVERKLARING YOGA NANOUK 1 SEPTEMBER 2019

YOGA NANOUK in Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NANOUK is de Functionaris Gegevensbescherming van YOGA NANOUK.
Te bereiken via yogananouk@gmail.com
www.momoyoga.com/yogananouk

YOGA NANOUK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
en telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yogananouk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

YOGA NANOUK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

YOGA NANOUK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YOGA NANOUK) tussen zit.

YOGA NANOUK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens worden bewaard tot dat je zelf jouw account verwijdert van www.momoyoga.com/yogananouk

YOGA NANOUK verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

YOGA NANOUK gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen
van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar yogananouk@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. YOGA NANOUK zal zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

YOGA NANOUK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

YOGA NANOUK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via yogananouk@gmail.com

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA NANOUK
Januari 2020

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waarbij YOGA Nanouk zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder; rittenkaarten en losse lessen van deelnemers aan YOGA Nanouk. Door deelname aan een les verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 YOGA Nanouk kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd online beschikbaar. YOGA Nanouk zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor aanvullende opdrachten.
1.4 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, bij de dienstverlening van YOGA Nanouk zijn betrokken.

2. Losse lessen, abonnement en kaarten
Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van losse lessen of rittenkaarten of abonnement. Alle aangeschafte lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.

Dit zijn de beschikbare loss lessen en rittenkaarten/abonnementen:

- LOSSE LES 60 min
Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les van 60 minuten bij YOGA Nanouk.
Deze les is 1 maand geldig.

- LOSSE LES geldig voor alle lessen
Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les van 60 of 75 minuten bij YOGA Nanouk.
Deze les is 1 maand geldig.

- 5 x KAART 60 min alleen geldig in Buurtcentrum Bolderburen
Deze kaart geeft recht op 5 lessen van 60 minuten.
De lessen dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden.

- 10 x KAART 60 min
Deze kaart geeft recht op 10 lessen van 60 minuten en is geldig op alle leslocaties van YOGA Nanouk.
De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

- 10 x KAART geldig voor alle lessen
Deze kaart geeft recht op 10 lessen van 60 of 75 minuten en is geldig op alle leslocaties van YOGA Nanouk.
De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

- Onbeperkt maandabonnement •Tijd voor jou•
Geldig op alle locaties en alle lestijden. Er is geen limiet voor het volgen van lessen per week.
Elke maand opzegbaar.

Stopzetten kan uiterlijk 5 dagen voor de volgende incassodatum door:
Log in op momoyoga.com. In jouw profiel vind je via ‘Mijn lesrooster’ de knop voor het stopzetten van het doorlopend abonnement. Als deze knop gebruikt wordt zal er automatisch een mailbericht geopend worden naar yogananouk@gmail.com om aan te geven dat het abonnement stopgezet mag worden.

3. Betaling en prijswijziging
3.1 Kaarten en losse lessen moeten vooruit betaald worden. Betaling kan geschieden online via iDEAL.
3.2 Een deelnemer kan aan een les deelnemen nadat YOGA Nanouk het volledige bedrag voor deelname aan de les heeft ontvangen.
3.3 De geldende prijzen voor lessen staan altijd online vermeld. YOGA Nanouk behoudt zich het recht om de prijzen van de lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf online aangekondigd en/of per e-mail.

4. Reserveren
Voor het online reserveren van lessen door deelnemers met een kaart of losse les gelden de volgende regels:
• Alle lessen kunnen van tevoren online worden gereserveerd.
• Je kunt alleen online reserveren.
• Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je je registreren op de wachtlijst of naar de leslocatie komen. 5 minuten voor aanvang van de les worden de plekken vrijgegeven van de deelnemers die niet aanwezig zijn. Een dergelijke 'no show' wordt bij een 10 x kaart als een gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande lessen tegoed.
• Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos 24 uur voor aanvang van de les door in Momoyoga in je account de desbetreffende les te annuleren.

5. Rooster en Annulering
5.1 Het geldende lesrooster staat altijd online. YOGA Nanouk behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf online en/of per e-mail aangekondigd.
5.2 YOGA Nanouk behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren, als gevolg van overmacht. De les kan op een ander moment ingehaald worden.
5.3 Tot vierentwintig uur voor de geplande les kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
5.4 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen vierentwintig uur voor een geplande les annuleert, wordt geen lesgeld terugbetaald.

6. Aansprakelijkheid

6.1 YOGA Nanouk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, voor het volgen van lessen verzorgd door YOGA Nanouk.
6.2 YOGA Nanouk is een gekwalificeerde docent en zorgt altijd voor lessen van kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les.
6.3 Door een bezoek aan lessen van YOGA Nanouk aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. YOGA Nanouk adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
• Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

6.4
Ik, YOGA Nanouk, respecteer in hoge mate het werk van de reguliere gezondheidszorg, artsen en specialisten. Op geen enkele wijze wil ik de suggestie wekken dat mijn behandelingen een vervanging zijn voor de behandeling, diagnose, adviezen of medicatie die door hen wordt gegeven. Mijn behandelingen zijn geen vervanging voor reguliere zorg, maar een aanvulling daarop.

7. Persoonsgegevens
7.1 YOGA Nanouk verzamelt persoonsgegevens van haar deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. YOGA Nanouk gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
7.2 YOGA Nanouk gebruikt de persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van YOGA Nanouk en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van YOGA Nanouk, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yogananouk@gmail.com. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval het mogelijk is dat je niet op hoogte bent van alle diensten en producten van YOGA Nanouk.
7.3 YOGA Nanouk geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.
7.4 In de PRIVACYVERKLARING IN ARTIKEL 10. is op een rijtje gezet welke gegevens door YOGA Nanouk worden verwerkt, voor welke doeleinden YOGA Nanouk dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

8.Toepasselijk recht en geschillen beslechting
8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij YOGA Nanouk zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Utrecht. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Utrecht.

9. Tips voor een ontspannen les en Huisregels:
• Er gaat niets boven je eigen mat dus neem deze gerust mee naar de les.
• Meld je 5 minuten voorafgaand aan elke les bij mij. Dit is ook het moment om eventuele blessures of aandachtspunten door te geven.
• De zaaldeur gaat 10 minuten voor aanvang open. Als de deur gesloten is, is de
voorgaande les nog bezig.
• Kom fris naar de les en gebruik liever geen parfum of andere sterke geuren.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• Je (waardevolle) spullen kun je meenemen de zaal in, schoenen laat je buiten de yogazaal.
• Zet je telefoon uit.
• Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YOGA Nanouk niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

YOGA Nanouk behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals hiervoor genoemd, niet naleven de toegang tot YOGA Nanouk te ontzeggen.

YOGA Nanouk
KvK. 51758334
BTW. 167146658B01