Beginners cursus Yoga
Vrijdag, 28 juli • 11:00 - 16:00
Yogaroom Middelstegracht 36, 2312 TX Leiden
. .
Beschrijving
ENGLISH BELLOW

Tijdens deze Beginners Yoga Cursus maak je kennis met wat je kunt verwachten en ervaren op je yogapad. Yoga kan worden gedefinieerd als een training die bewustwording in gang zet. Door het beoefenen van yoga leren we verschillende processen te zien, te accepteren, in balans te brengen en te ontwikkelen. Je kunt denken aan de mobiliteit van het lichaam, de ademhaling, het reageren, focus en concentratie, stressmanagement, communicatie en contact met anderen.

Yoga is veel meer dan alleen lichaamshoudingen en jezelf in een ingewikkelde houding rekken en strekken. Het is een training die je helpt om in balans te blijven in ingewikkelde (levens)situaties. Yoga kan zo diep zijn als je het zelf maakt.

We behandelen de volgende thema’s: kennismaking met yoga en Patanjali’s achtvoudige pad, trainen van het lichaam en leren ontspannen, leren hoe je je adem controleert, meditatie oefenen, verschillende yogahoudingen.

Programma

Basics yoga en asana’s, Yogic Life Practice
Being a Yogi every day
Koshas en Achtvoudig pad van yoga
Breathework Pranayam, Meditation
Sharing en afsluiting
Kosten: €59,00 of €19,00 in TryOut weken, incl thee en fruit

Deelname aan deze cursus is inclusief 1 week vrije deelname aan yoga lessen (voor nieuwe leden)
----------------------------------

Beginners Yoga Course

During this Beginners Yoga Course you will be introduced to what you can expect and experience on your yoga path. Yoga can be defined as a training that initiates awareness. By practicing yoga we learn to see different processes, accept them, balance and develop them. You can think about the mobility of the body, the breath, reacting, focus and concentration, stress management, communication and being in contact with others.

Yoga is much more than just body postures and stretching and twisting yourself into a complicated pose. It is a training that helps you keep balanced in complex (life) situations. Yoga can be as deep as you make it yourself.

We will cover the following themes: introduction into yoga and Patanjali’s eightfold path, training the body and learning to relax, learning how to control your breath, practicing meditation, different yoga postures.

Program:

Basics yoga and asana’s, Yogic Life Practice
Being a Yogi every day
Koshas and the eightfold path of yoga
Breathework Pranayam, Meditation
Sharing and closing
Price: €59,00 or 19,00 in TryOut Weeks, incl tea and fruit

By joining this course you can join for 1 week free unlimited yoga.