23 - 29 januari 2023
Denna vecka
Måndag, 23 januari
18:30
Lisanne
Functional Strength
20:00
Lisanne
Slow Vinyasa
Väntelista
Tisdag, 24 januari
18:30
Lisanne
Slow Vinyasa
20:00
Lisanne
Yin yoga
Onsdag, 25 januari
07:00
Lisanne
Functional Strength
09:00
Lisanne
Slow vinyasa
Torsdag, 26 januari
18:30
Lisanne
Vinyasa
20:00
Lisanne
Slow Vinyasa
Fredag, 27 januari
07:00
Lisanne
Functional Strength
09:00
Lisanne
Yin yang
Lördag, 28 januari
Inga klasser
Söndag, 29 januari
Inga klasser
23 - 29 januari 2023
Denna vecka