Algemene voorwaarden van Yoga Varuna

Sluiten
- Voor elke les is het vanaf nu mogelijk om een plek te reserveren. Je reserveert dan een plekje en het systeem kijkt automatisch of je wel genoeg strippen of een geldig abonnement hebt om deze te boeken. Daarnaast kun je ook meteen zien hoeveel lessen je nog hebt. Wanneer je geen ‘saldo’ hebt in de vorm van een strippenkaart, abonnement of losse les, kun je ook geen les reserveren.

- Bij verhindering kan je dit tot 0,5 uur van tevoren doorgeven via Momo-Yoga. Lessen die later dan 0,5 uur van te voren zijn afgemeld komen te vervallen.

- Een gemiste les (mits tijdig afgemeld) mag je altijd inhalen, ook in een andere vorm of op een andere lokatie. gedurende de betreffende betaalperiode (afhankelijk van je abonnement) en in overleg.

- Bij het verlopen van de afgesproken periode (afhankelijk van je abonnement) komen niet gebruikte lessen te vervallen.
- Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
- De 10-rittenkaart is persoonsgebonden.
- Is er een valide reden dat je niet meer kunt deelnemen aan de lessen, neem dan contact op!

Als cursist blijf je verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je kunnen. Juist door je grenzen te respecteren zullen die langzaam opschuiven. Alle eventuele lichamelijke en/of psychische klachten van te voren aan de docent melden. Als voor jou iets niet goed voelt geef dat aan en doe niet mee.

Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. - YOGA VARUNA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer. - YOGA VARUNA is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

- Kom tijdig voor begin van de les binnen.
- Laatkomen en vroeg weggaan verstoren de les.
- Draag schone, comfortabele kleding, oefen bij voorkeur op blote voeten. Neem een handdoek mee als je veel transpireert.
- Eet twee uur voor de les niets zwaars om problemen met de spijsvertering te voorkomen.
- Zorg dat je telefoon uit is!
- I.v.m. hygiene heeft het de voorkeur een eigen Yogamat aan te schaffen. Voel je vrij om vragen te stellen tijdens en na de les.