Timeplan & påmelding
23 Mar - 29 Mar 2020   
Mandag 23 mars
  14:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 3) (7:16) (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   14:30 - 16:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemer av Bergen Revmatikerforening
del dette


  16:30
Osteoyoga 1 (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni.

Deltakarane sit på stolar i byrjinga og styrker musklar varsamt for betre haldning. Deltakarane har tid til å kjenne på eigne grenser og meistring. Det vert fokus på korleis ein kan trygt røre seg samstundes som kroppen styrkast og trenast. Vi arbeider med balanse, koordinasjon, livskvalitet, tryggleik og meistring.

Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Pris: 1200kr. Betaling med kort på første timen.
del dette


  18:30
Yoga: Teknisk time (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Mandag 23 mars
14:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 3) (7:16) (Kansellert)

Tid   14:30 - 16:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemer av Bergen Revmatikerforening

16:30  
Osteoyoga 1 (Kansellert)

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni.

Deltakarane sit på stolar i byrjinga og styrker musklar varsamt for betre haldning. Deltakarane har tid til å kjenne på eigne grenser og meistring. Det vert fokus på korleis ein kan trygt røre seg samstundes som kroppen styrkast og trenast. Vi arbeider med balanse, koordinasjon, livskvalitet, tryggleik og meistring.

Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Pris: 1200kr. Betaling med kort på første timen.

18:30  
Yoga: Teknisk time (Kansellert)

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Tirsdag 24 mars
  14:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 3) (8:16) (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   14:30 - 16:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemer av Bergen Revmatikerforening
del dette


  16:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 1) (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening
del dette


  18:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 2) (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemar av Bergen Revmatikerforening
del dette


Tirsdag 24 mars
14:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 3) (8:16) (Kansellert)

Tid   14:30 - 16:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemer av Bergen Revmatikerforening

16:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 1) (Kansellert)

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

18:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 2) (Kansellert)

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemar av Bergen Revmatikerforening

Onsdag 25 mars
  16:30
Yogakurs for vaksne (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Allmenningen Yoga inviterer til yogakurs særskilt utarbeida for vaksne (16+) medlemmar av ADHD Norge Hordaland, med oppstart onsdag 25. mars.
Kurset er åpent for alle, med medlemmar av ADHD Norge Hordaland får rabattert pris.

Kurset varer 8 veker. Dette er kurs som høver både for deg som har gjort yoga tidlegare, og for deg som aldri har sete føtene på ei yogamatte. Etter kurset vil du ha kjennskap til fleire yogateknikkar som kan brukast i kvardagen. Du vil også ha nok kunnskap til å ta del i andre yogatimer hjå Allmenningen yoga.

På kurset startar yogatimen med introduksjon og litt info om musklane vi skal arbeide med. Så gjer vi ei oppvarming, før vi tek fatt på dei andre rørslene. Vi får også med oss pusteøvingar, og til sist gjer vi ei avslapping på golvet.
Det er viktig at du kjem i god tid til timen, omlag 10 min. før start. Då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene før vi tek fatt.

Yoga høver godt for deg med ADHD fordi det gjev ro i kropp og sinn, og det kan hjelpe med å halde fokus. Vi øver opp kommunikasjonen mellom hovudet og kroppen, får betre kontakt med kroppen, og lærer gode triks for kvardagsmeistring.

Du treng ei flaske vatn, eit pledd til avslappinga, og ei yogamatte hvis du vil bruke di eiga. Vi har matter til utlån. Ha på deg komfortable klede du kan røre deg i, gjerne joggebukse og t-skjorte.

Lenkjer til meir informasjon om yoga og ADHD:
https://www.webmd.com/add-adhd/adhd-mindfulness-meditation-yoga#1
https://www.yogitimes.com/article/yoga-help-adhd-symptoms-relax

Onsdagar kl. 16:30 – 18:00

Kursstart 25. mars

Praktisk:

Pris for medlemmar 900kr.
Pris for ikkje-medlemmar 1600kr.
Betal med kort på første timen
Maks. 12 deltakarar.
Dersom du ikkje har høve til å ta del ein dag, informer instruktøren på epost.

Send bindande påmelding på epost til yoga@allmenningen.org. Skriv medlemsnummeret ditt i meldinga, saman med fullt namn, mobil og epost.
del dette


  18:30
Yoga: Sekvenstime (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tek del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Onsdag 25 mars
16:30  
Yogakurs for vaksne (Kansellert)

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Allmenningen Yoga inviterer til yogakurs særskilt utarbeida for vaksne (16+) medlemmar av ADHD Norge Hordaland, med oppstart onsdag 25. mars.
Kurset er åpent for alle, med medlemmar av ADHD Norge Hordaland får rabattert pris.

Kurset varer 8 veker. Dette er kurs som høver både for deg som har gjort yoga tidlegare, og for deg som aldri har sete føtene på ei yogamatte. Etter kurset vil du ha kjennskap til fleire yogateknikkar som kan brukast i kvardagen. Du vil også ha nok kunnskap til å ta del i andre yogatimer hjå Allmenningen yoga.

På kurset startar yogatimen med introduksjon og litt info om musklane vi skal arbeide med. Så gjer vi ei oppvarming, før vi tek fatt på dei andre rørslene. Vi får også med oss pusteøvingar, og til sist gjer vi ei avslapping på golvet.
Det er viktig at du kjem i god tid til timen, omlag 10 min. før start. Då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene før vi tek fatt.

Yoga høver godt for deg med ADHD fordi det gjev ro i kropp og sinn, og det kan hjelpe med å halde fokus. Vi øver opp kommunikasjonen mellom hovudet og kroppen, får betre kontakt med kroppen, og lærer gode triks for kvardagsmeistring.

Du treng ei flaske vatn, eit pledd til avslappinga, og ei yogamatte hvis du vil bruke di eiga. Vi har matter til utlån. Ha på deg komfortable klede du kan røre deg i, gjerne joggebukse og t-skjorte.

Lenkjer til meir informasjon om yoga og ADHD:
https://www.webmd.com/add-adhd/adhd-mindfulness-meditation-yoga#1
https://www.yogitimes.com/article/yoga-help-adhd-symptoms-relax

Onsdagar kl. 16:30 – 18:00

Kursstart 25. mars

Praktisk:

Pris for medlemmar 900kr.
Pris for ikkje-medlemmar 1600kr.
Betal med kort på første timen
Maks. 12 deltakarar.
Dersom du ikkje har høve til å ta del ein dag, informer instruktøren på epost.

Send bindande påmelding på epost til yoga@allmenningen.org. Skriv medlemsnummeret ditt i meldinga, saman med fullt namn, mobil og epost.

18:30  
Yoga: Sekvenstime (Kansellert)

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tek del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Torsdag 26 mars  
Torsdag 26 mars
Ingen klasser
Fredag 27 mars
  14:30
Ein-til-ein time (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   14:30 - 16:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Yoga eller behandling (thaimassasje og/eller Reiki) etter avtale. 1.5 time 1200kr/960kr student, 1 time 900kr/720kr student.
del dette


  16:30
Osteoyoga 1 (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni.

Deltakarane sit på stolar i byrjinga og styrker musklar varsamt for betre haldning. Deltakarane har tid til å kjenne på eigne grenser og meistring. Det vert fokus på korleis ein kan trygt røre seg samstundes som kroppen styrkast og trenast. Vi arbeider med balanse, koordinasjon, livskvalitet, tryggleik og meistring.

Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Pris: 1200kr. Betaling med kort på første timen.
del dette


  18:30
Yoga: Sekvenstime (Kansellert)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Fredag 27 mars
14:30  
Ein-til-ein time (Kansellert)

Tid   14:30 - 16:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Yoga eller behandling (thaimassasje og/eller Reiki) etter avtale. 1.5 time 1200kr/960kr student, 1 time 900kr/720kr student.

16:30  
Osteoyoga 1 (Kansellert)

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni.

Deltakarane sit på stolar i byrjinga og styrker musklar varsamt for betre haldning. Deltakarane har tid til å kjenne på eigne grenser og meistring. Det vert fokus på korleis ein kan trygt røre seg samstundes som kroppen styrkast og trenast. Vi arbeider med balanse, koordinasjon, livskvalitet, tryggleik og meistring.

Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Pris: 1200kr. Betaling med kort på første timen.

18:30  
Yoga: Sekvenstime (Kansellert)

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Lørdag 28 mars  
Lørdag 28 mars
Ingen klasser
Søndag 29 mars  
Søndag 29 mars
Ingen klasser
23 Mar - 29 Mar 2020   
23 Mar - 29 Mar 2020