Timeplan & påmelding
13 Jan - 19 Jan 2020   
Mandag 13 januar
  16:30
Fokus på Rygg - 6-vekers yogakurs
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med ryggproblem. I 6 veker gjer vi rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Du er garantert ikkje for stiv til å ta del!
Få eit betre forhold til ryggen din :-)

1200kr/960kr per deltakar. Betal med kort på første timen.

Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Les meir om forsking på Dru yoga her: https://druyoga.com/research/dru-yoga-research-results
del dette


  18:30
Yoga: Teknisk time
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Mandag 13 januar
16:30  
Fokus på Rygg - 6-vekers yogakurs

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med ryggproblem. I 6 veker gjer vi rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Du er garantert ikkje for stiv til å ta del!
Få eit betre forhold til ryggen din :-)

1200kr/960kr per deltakar. Betal med kort på første timen.

Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Les meir om forsking på Dru yoga her: https://druyoga.com/research/dru-yoga-research-results

18:30  
Yoga: Teknisk time

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Tirsdag 14 januar
  16:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 1)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening
del dette


  18:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 2)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemar av Bergen Revmatikerforening
del dette


Tirsdag 14 januar
16:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 1)

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

18:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 2)

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemar av Bergen Revmatikerforening

Onsdag 15 januar
  16:30
Yogakurs for vaksne
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Treng du ein god start på 2020?

Allmenningen Yoga inviterer til yogakurs særskilt utarbeida for vaksne (16+) medlemmer av ADHD Norge Hordaland, med oppstart onsdag 15. januar.


Kurset varer 8 veker. Dette er kurs som høver både for deg som har gjort yoga tidlegare, og for deg som aldri har sete føtene på ei yogamatte. Etter kurset vil du ha kjennskap til fleire yogateknikkar som kan brukast i kvardagen. Du vil også ha nok kunnskap til å ta del i andre yogatimer hjå Allmenningen yoga.

På kurset startar yogatimen med introduksjon og litt info om musklane vi skal arbeide med. Så gjer vi ei oppvarming, før vi tek fatt på dei andre rørslene. Vi får også med oss pusteøvingar, og til sist gjer vi ei avslapping på golvet. Det er viktig at du kjem i god tid til timen, omlag 10 min. før start. Då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene før vi tek fatt.

Yoga høver godt for deg med ADHD fordi det gjev ro i kropp og sinn, og det kan hjelpe med å halde fokus. Vi øver opp kommunikasjonen mellom hovudet og kroppen, får betre kontakt med kroppen, og lærer gode triks for kvardagsmeistring.

Praktisk:
Påmelding sender du til: yogakurs@adhdvestland.org
Pris for medlemmar: 900kr.
Pros for ikkje-medlemmar: 1200kr.

Bindande påmelding innan 23. desember.
Maks. 15 deltakarar.

Dersom du ikkje har høve til å ta del ein dag, informer instruktøren på epost.
del dette


  18:30
Yoga: Sekvenstime
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Onsdag 15 januar
16:30  
Yogakurs for vaksne

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Treng du ein god start på 2020?

Allmenningen Yoga inviterer til yogakurs særskilt utarbeida for vaksne (16+) medlemmer av ADHD Norge Hordaland, med oppstart onsdag 15. januar.


Kurset varer 8 veker. Dette er kurs som høver både for deg som har gjort yoga tidlegare, og for deg som aldri har sete føtene på ei yogamatte. Etter kurset vil du ha kjennskap til fleire yogateknikkar som kan brukast i kvardagen. Du vil også ha nok kunnskap til å ta del i andre yogatimer hjå Allmenningen yoga.

På kurset startar yogatimen med introduksjon og litt info om musklane vi skal arbeide med. Så gjer vi ei oppvarming, før vi tek fatt på dei andre rørslene. Vi får også med oss pusteøvingar, og til sist gjer vi ei avslapping på golvet. Det er viktig at du kjem i god tid til timen, omlag 10 min. før start. Då har du fått gjort deg klar og senka skuldrene før vi tek fatt.

Yoga høver godt for deg med ADHD fordi det gjev ro i kropp og sinn, og det kan hjelpe med å halde fokus. Vi øver opp kommunikasjonen mellom hovudet og kroppen, får betre kontakt med kroppen, og lærer gode triks for kvardagsmeistring.

Praktisk:
Påmelding sender du til: yogakurs@adhdvestland.org
Pris for medlemmar: 900kr.
Pros for ikkje-medlemmar: 1200kr.

Bindande påmelding innan 23. desember.
Maks. 15 deltakarar.

Dersom du ikkje har høve til å ta del ein dag, informer instruktøren på epost.

18:30  
Yoga: Sekvenstime

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Torsdag 16 januar  
Torsdag 16 januar
Ingen klasser
Fredag 17 januar
  16:30
Svangerskapsyoga (6-vekers kurs)
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Kurset er for deg som ynskjer fysisk og mental fødselsførebuing og ein mjuk start på livet til barnet :-)

Dette er rolege og meditative yogatimer, der du får sjansen til å verkeleg kjenne på endringane i kropp og sinn, og førebu deg til fødselen og tida etterpå.

Samlingane byrjar med ein liten oppvarming før vi tek fatt på rørslene. Det vert også pusteøvingar, trening av bekkenmuskler, fødselsførebuing, visualisering og avspenningsteknikkar. Dei som vil, kan stå, men det er fritt fram for å sitte på stol mesteparten av samlinga. Det viktigaste er at du tek omsyn kroppen din.

Vi skal ned og ligge på golvet for nokre av øvingane i samlinga. Vi skal også ligge på golvet i avslappinga i slutten av timen - men du kan sjølvsagt sitje på stol dersom det er meir komfortabelt for deg. Du ser sjølv kva du har bruk for :-)

Målet med kurset er at du lærer teknikkar som du kan ta med deg vidare, og verte ein del av reiskapene dine gjennom svangerskap, fødsel og vidare i livet. Det vert høve til å ta med seg fødselspartnar til den siste timen.


Pris: 1200kr
del dette


  18:30
Yoga: Sekvenstime
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Fredag 17 januar
16:30  
Svangerskapsyoga (6-vekers kurs)

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Kurset er for deg som ynskjer fysisk og mental fødselsførebuing og ein mjuk start på livet til barnet :-)

Dette er rolege og meditative yogatimer, der du får sjansen til å verkeleg kjenne på endringane i kropp og sinn, og førebu deg til fødselen og tida etterpå.

Samlingane byrjar med ein liten oppvarming før vi tek fatt på rørslene. Det vert også pusteøvingar, trening av bekkenmuskler, fødselsførebuing, visualisering og avspenningsteknikkar. Dei som vil, kan stå, men det er fritt fram for å sitte på stol mesteparten av samlinga. Det viktigaste er at du tek omsyn kroppen din.

Vi skal ned og ligge på golvet for nokre av øvingane i samlinga. Vi skal også ligge på golvet i avslappinga i slutten av timen - men du kan sjølvsagt sitje på stol dersom det er meir komfortabelt for deg. Du ser sjølv kva du har bruk for :-)

Målet med kurset er at du lærer teknikkar som du kan ta med deg vidare, og verte ein del av reiskapene dine gjennom svangerskap, fødsel og vidare i livet. Det vert høve til å ta med seg fødselspartnar til den siste timen.


Pris: 1200kr

18:30  
Yoga: Sekvenstime

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Lørdag 18 januar  
Lørdag 18 januar
Ingen klasser
Søndag 19 januar  
Søndag 19 januar
Ingen klasser
13 Jan - 19 Jan 2020   
13 Jan - 19 Jan 2020