13 Aug - 19 Aug 2018   
Monday 13 August
  18:30
Yoga: Teknisk time
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Time   18:30 - 20:00
Teacher   Ingvild
Location   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
Share this


Monday 13 August
18:30  
Yoga: Teknisk time

Time   18:30 - 20:00
Teacher Teacher   Ingvild
Location          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.

Tuesday 14 August
  16:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (tidlig)
 Læring- og Mestringssenteret, Ulriksdal Helsepark

Time   16:30 - 18:00
Teacher   Ingvild
Location   Læring- og Mestringssenteret, Ulriksdal Helsepark
 
 
16 vekers haustkurs for revmatikerforeningen på Læring- og mestringssenteret :-)
Share this


  18:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (seint)
 Læring- og mestringssenteret

Time   18:30 - 20:00
Teacher   Ingvild
Location   Læring- og mestringssenteret
 
 
16 vekers haustkurs for revmatikerforeningen på Læring- og mestringssenteret :-)
Share this


Tuesday 14 August
16:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (tidlig)

Time   16:30 - 18:00
Teacher Teacher   Ingvild
Location          Læring- og Mestringssenteret, Ulriksdal Helsepark
 
16 vekers haustkurs for revmatikerforeningen på Læring- og mestringssenteret :-)

18:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (seint)

Time   18:30 - 20:00
Teacher Teacher   Ingvild
Location          Læring- og mestringssenteret
 
16 vekers haustkurs for revmatikerforeningen på Læring- og mestringssenteret :-)

Wednesday 15 August
  16:30
Fokus på Rygg: 6-vekers yogakurs
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Time   16:30 - 18:00
Teacher   Ingvild
Location   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Spots   Still 10 available
 
 
Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med ryggproblem. I 6 veker gjer vi rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Du er garantert ikkje for stiv til å ta del!
Få eit betre forhold til ryggen din :-)

1200kr. per deltakar. Betal med kort på første timen.

Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!
Share this


  18:30
Yoga: Sekvenstime
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Time   18:30 - 20:00
Teacher   Ingvild
Location   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Spots   Still 9 available
 
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
Share this


Wednesday 15 August
16:30  
Fokus på Rygg: 6-vekers yogakurs

Time   16:30 - 18:00
Teacher Teacher   Ingvild
Location          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Spots   Still 10 available
 
Fokus på Rygg er eit kurs på 6 samlinger særskilt for deltakarar med ryggproblem. I 6 veker gjer vi rørsler, sekvenser og avspenning, og lærer teknikkar som gjev ryggen styrke, fleksibilitet og vedlikehald. Du er garantert ikkje for stiv til å ta del!
Få eit betre forhold til ryggen din :-)

1200kr. per deltakar. Betal med kort på første timen.

Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

18:30  
Yoga: Sekvenstime

Time   18:30 - 20:00
Teacher Teacher   Ingvild
Location          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Spots   Still 9 available
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.

Thursday 16 August  
Thursday 16 August
No classes
Friday 17 August
  16:00
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening
 Læring- og Mestringssenteret

Time   16:00 - 17:30
Teacher   Ingvild
Location   Læring- og Mestringssenteret
Spots   Still 4 available
 
 
16 vekers haustkurs for revmatikerforeningen på Læring- og mestringssenteret :-)
Share this


  18:30
Yoga: Sekvenstime
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Time   18:30 - 20:00
Teacher   Ingvild
Location   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Spots   Still 9 available
 
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
Share this


Friday 17 August
16:00  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening

Time   16:00 - 17:30
Teacher Teacher   Ingvild
Location          Læring- og Mestringssenteret
Spots   Still 4 available
 
16 vekers haustkurs for revmatikerforeningen på Læring- og mestringssenteret :-)

18:30  
Yoga: Sekvenstime

Time   18:30 - 20:00
Teacher Teacher   Ingvild
Location          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Spots   Still 9 available
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.

Saturday 18 August  
Saturday 18 August
No classes
Sunday 19 August  
Sunday 19 August
No classes
13 Aug - 19 Aug 2018   
13 Aug - 19 Aug 2018