Timeplan & påmelding
2 Dec - 8 Dec 2019   
Mandag 2 desember
  14:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (gruppe 3) 15:16
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   14:30 - 16:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening
del dette


  16:30
Osteoyoga 2: 6-vekers kurs
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset vårt: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni. Så langt vi veit, er vi dei einaste i heile Hordaland med yogatilbod til denne deltakargruppa.

Dette kurset byggjer på Osteoyoga-kurset,og ligg tettare opp mot dr. Fishman si metode. Her vert det litt tyngre utfordringar for deg som har bygga opp litt styrke og balanse. Det er du som set grensene - alt skal kjennast trygt og komfortabelt :-)

Det er mykje forsking på osteoporose for tida, vi kjem til å kome innom dette også på kurset. Dette kurset er inspirert av arbeidet til Margaret Martin og Dr. Lauren Fishman. Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre.

1200kr. per deltakar. Betalast med kort på første timen.
del dette


  18:30
Yoga: Teknisk time
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Mandag 2 desember
14:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (gruppe 3) 15:16

Tid   14:30 - 16:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

16:30  
Osteoyoga 2: 6-vekers kurs

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset vårt: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni. Så langt vi veit, er vi dei einaste i heile Hordaland med yogatilbod til denne deltakargruppa.

Dette kurset byggjer på Osteoyoga-kurset,og ligg tettare opp mot dr. Fishman si metode. Her vert det litt tyngre utfordringar for deg som har bygga opp litt styrke og balanse. Det er du som set grensene - alt skal kjennast trygt og komfortabelt :-)

Det er mykje forsking på osteoporose for tida, vi kjem til å kome innom dette også på kurset. Dette kurset er inspirert av arbeidet til Margaret Martin og Dr. Lauren Fishman. Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre.

1200kr. per deltakar. Betalast med kort på første timen.

18:30  
Yoga: Teknisk time

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Tirsdag 3 desember
  14:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (gruppe 3) 16:16
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   14:30 - 16:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening
del dette


  16:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 1) 16:16
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening
del dette


  18:30
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (gruppe 2) 16:16
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening
del dette


Tirsdag 3 desember
14:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (gruppe 3) 16:16

Tid   14:30 - 16:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

16:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (Gruppe 1) 16:16

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

18:30  
Meistringskurs for Bergen Revmatikerforening (gruppe 2) 16:16

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

Onsdag 4 desember
  16:30
Yogakurs for vaksne
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 18:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
Dette er eit kurs for vaksne (16+) medlemmar ADHD Norge Hordaland. Tema hausten 2019 vert målsetting, grensesetting og kvile. Vi kjem også til å snakke litt om musklar, fascier og nervesystem.

Vi kjem til å gjere rørsler, pusteøvingar og avslapping, og arbeide med balanse, koordinasjon, flyt og meistring i timane.
del dette


  18:30
Yoga: Sekvenstime
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   18:30 - 20:00
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.
del dette


Onsdag 4 desember
16:30  
Yogakurs for vaksne

Tid   16:30 - 18:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Dette er eit kurs for vaksne (16+) medlemmar ADHD Norge Hordaland. Tema hausten 2019 vert målsetting, grensesetting og kvile. Vi kjem også til å snakke litt om musklar, fascier og nervesystem.

Vi kjem til å gjere rørsler, pusteøvingar og avslapping, og arbeide med balanse, koordinasjon, flyt og meistring i timane.

18:30  
Yoga: Sekvenstime

Tid   18:30 - 20:00
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tak del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

Torsdag 5 desember  
Torsdag 5 desember
Ingen klasser
Fredag 6 desember
  16:30
Miniretreat
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   16:30 - 19:30
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Plasser   Fremdeles 4 ledig
 
 
Pause, avkopling, opplading og sjølvomsorg. Somme tider treng vi litt ekstra støtte, litt ekstra tid til oss sjølve. Til å puste, til å lande. Miniretreats kan være løysinga for deg: her får du tre timar med rolege, særskilt tilpassa yogasekvenser, meditasjonar, pusterørsler og kvile. Du får tid til å nullstille deg.

Vi tilbyr miniretreats med jamne mellomrom. Dei kjem inn som ein mjuk avslutting på yogaprogrammet, eller andre ting.

Miniretreat høver for deg som kjem på yogatimane våre jamnleg, og for deg som gjerne vil, men ikkje har tid. I miniretreatane våre får du reiskaper til sjølvomsorg, her er det du – og heile du – som står i sentrum. Alle rørslene er gode og vare, pusterørslene mjuke og meditasjonane gode og komfortable. Dette er ein trygg stad å være.

Pris: 500kr. per deltakar/400kr. student
del dette


  19:45
Reikisamling
 Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Tid   19:45 - 20:30
Lærer   Ingvild
Sted   Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Plasser   Fremdeles 10 ledig
 
 
Vi tilbyr no månadlege Reikisamlingar. Her kan utøvarar treffast i eit varmt fellesskap. Her kan vi utveksle erfaringar, og ikkje minst den vakre Reikienergien. Samlingane høver også for deg som er intressert i Reiki, og ynskjer å lære meir før du melder deg på kurs. Samlingane er gratis :-) Kom gjerne på yoga før Reikisamlinga, då er du førebudd i kropp og sinn. Tema for samlinga er Reiki i kvardagen. Sjå her for meir info: https://www.allmenningen.org/holistisk-perspektiv/reiki/
del dette


Fredag 6 desember
16:30  
Miniretreat

Tid   16:30 - 19:30
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Plasser   fremdeles 4 ledig
 
Pause, avkopling, opplading og sjølvomsorg. Somme tider treng vi litt ekstra støtte, litt ekstra tid til oss sjølve. Til å puste, til å lande. Miniretreats kan være løysinga for deg: her får du tre timar med rolege, særskilt tilpassa yogasekvenser, meditasjonar, pusterørsler og kvile. Du får tid til å nullstille deg.

Vi tilbyr miniretreats med jamne mellomrom. Dei kjem inn som ein mjuk avslutting på yogaprogrammet, eller andre ting.

Miniretreat høver for deg som kjem på yogatimane våre jamnleg, og for deg som gjerne vil, men ikkje har tid. I miniretreatane våre får du reiskaper til sjølvomsorg, her er det du – og heile du – som står i sentrum. Alle rørslene er gode og vare, pusterørslene mjuke og meditasjonane gode og komfortable. Dette er ein trygg stad å være.

Pris: 500kr. per deltakar/400kr. student

19:45  
Reikisamling

Tid   19:45 - 20:30
Lærer Lærer   Ingvild
Sted          Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
Plasser   fremdeles 10 ledig
 
Vi tilbyr no månadlege Reikisamlingar. Her kan utøvarar treffast i eit varmt fellesskap. Her kan vi utveksle erfaringar, og ikkje minst den vakre Reikienergien. Samlingane høver også for deg som er intressert i Reiki, og ynskjer å lære meir før du melder deg på kurs. Samlingane er gratis :-) Kom gjerne på yoga før Reikisamlinga, då er du førebudd i kropp og sinn. Tema for samlinga er Reiki i kvardagen. Sjå her for meir info: https://www.allmenningen.org/holistisk-perspektiv/reiki/

Lørdag 7 desember  
Lørdag 7 desember
Ingen klasser
Søndag 8 desember  
Søndag 8 desember
Ingen klasser
2 Dec - 8 Dec 2019   
2 Dec - 8 Dec 2019