Timeplan & påmelding

16 mar. - 22 mar. 2020   
mandag 16 mars
Tid
16:30 - 18:00
Lærer
Ingvild
Sted
Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni.

Deltakarane sit på stolar i byrjinga og styrker musklar varsamt for betre haldning. Deltakarane har tid til å kjenne på eigne grenser og meistring. Det vert fokus på korleis ein kan trygt røre seg samstundes som kroppen styrkast og trenast. Vi arbeider med balanse, koordinasjon, livskvalitet, tryggleik og meistring.

Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Pris: 1200kr. Betaling med kort på første timen.

del dette

Tid
18:30 - 20:00
Lærer
Ingvild
Sted
Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

del dette

mandag 16 mars
Tid 16:30 - 18:00
Lærer Ingvild
Sted Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Vi inviterer til det populære Osteoyogakurset: i 6 veker gjer vi rørsler, sekvensar, pusteøvingar og avspenning som er skreddarsydd for deltakarar med osteoporose og osteopeni.

Deltakarane sit på stolar i byrjinga og styrker musklar varsamt for betre haldning. Deltakarane har tid til å kjenne på eigne grenser og meistring. Det vert fokus på korleis ein kan trygt røre seg samstundes som kroppen styrkast og trenast. Vi arbeider med balanse, koordinasjon, livskvalitet, tryggleik og meistring.

Mange av teknikkane kan gjerast heime når du har lært dei. Etter kurset vil du ha nok kunnskap til å ta del i dei andre yogatimane våre. Gler oss til å sjå deg!

Pris: 1200kr. Betaling med kort på første timen.

Tid 18:30 - 20:00
Lærer Ingvild
Sted Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein teknisk time ser vi på detaljane i korleis vi utfører ei rørsle, vi ser på musklar og ledd, og på kva rørsla gjer og korleis ho kan nyttast. Her jobbar vi med koordinasjon, balanse og kroppskontroll. Vi kjem framleis til å ha oppvarming, ein EBR eller sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje innføring, oppfrisking og mestring i dei ulike rørslene, og vi tilrår at alle tek del i minst ein teknisk time kvar månad. Dersom du kjem for å jobbe med og styrke eller mjuke opp spesifikke ledd og musklar, eller er ny til yoga, tilrår vi at du tek tekniske timar kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

tirsdag 17 mars
Tid
16:30 - 18:00
Lærer
Ingvild
Sted
Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

del dette

Tid
18:30 - 20:00
Lærer
Ingvild
Sted
Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

16-vekers yogakurs for medlemar av Bergen Revmatikerforening

del dette

tirsdag 17 mars
Tid 16:30 - 18:00
Lærer Ingvild
Sted Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemmar av Bergen Revmatikerforening

Tid 18:30 - 20:00
Lærer Ingvild
Sted Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
16-vekers yogakurs for medlemar av Bergen Revmatikerforening

onsdag 18 mars
Tid
16:30 - 18:00
Lærer
Ingvild
Sted
Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

I denne masterclass-timen skal vi utforske krigarørsler. Krigar (virabhadrasana) er integral i dei fleste yogapraksisar, og vi skal sjå på kvar rørsla kjem frå og går til. Vi skal kjenne på personleg vekst og bearbeiding, på muskelstyrke, kontroll og pust. I løpet av timen skal vi også innom litt mytologi og anatomi.

Etter timen vil du ha ein betre kjennskap til denne klassiske rørsla, og verte tryggare i din eigen yogapraksis.

200kr/160kr student

del dette

Tid
18:30 - 20:00
Lærer
Ingvild
Sted
Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tek del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

del dette

onsdag 18 mars
Tid 16:30 - 18:00
Lærer Ingvild
Sted Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I denne masterclass-timen skal vi utforske krigarørsler. Krigar (virabhadrasana) er integral i dei fleste yogapraksisar, og vi skal sjå på kvar rørsla kjem frå og går til. Vi skal kjenne på personleg vekst og bearbeiding, på muskelstyrke, kontroll og pust. I løpet av timen skal vi også innom litt mytologi og anatomi.

Etter timen vil du ha ein betre kjennskap til denne klassiske rørsla, og verte tryggare i din eigen yogapraksis.

200kr/160kr student

Tid 18:30 - 20:00
Lærer Ingvild
Sted Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
I ein sekvenstime arbeidar vi med heilheita, vi rører oss frå ein posisjon til ein anna, og arbeidar med intensjonar og endringsprosessar. Desse timane er stillare, vi jobbar djupare med pusten og indre prosessar. Vi kjem til å ha oppvarming, ein EBR og sekvens, meditasjon og avslapping. Desse timane vil gje djup stille og ro, ei kjensle av mestring, generell styrking av kropp, balanse og koordinasjon og avspenning, og vi tilrår at alle tek del sekvenstimar kvar veke. Dersom du kjem for å arbeide med særskilte tema, til dømes jobbstress eller legingsprosessar, tilrår vi at du kjem på meir enn ein sekvenstime kvar veke.
200kr/160kr. student. Betal med kort før timen.

torsdag 19 mars  
torsdag 19 mars
Ingen klasser
fredag 20 mars
Tid
16:30 - 19:30
Lærer
Ingvild
Sted
Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33

Pause, avkopling, opplading og sjølvomsorg. Somme tider treng vi litt ekstra støtte, litt ekstra tid til oss sjølve. Til å puste, til å lande. Miniretreats kan være løysinga for deg: her får du tre timar med rolege, særskilt tilpassa yogasekvenser, meditasjonar, pusterørsler og kvile. Du får tid til å nullstille deg.

Vi tilbyr miniretreats med jamne mellomrom. Dei kjem inn som ein mjuk avslutting på yogaprogrammet, eller andre ting.

Miniretreat høver for deg som kjem på yogatimane våre jamnleg, og for deg som gjerne vil, men ikkje har tid. I miniretreatane våre får du reiskaper til sjølvomsorg, her er det du – og heile du – som står i sentrum. Alle rørslene er gode og vare, pusterørslene mjuke og meditasjonane gode og komfortable. Dette er ein trygg stad å være.

Pris: 500kr. per deltakar/400kr. student

del dette

fredag 20 mars
Tid 16:30 - 19:30
Lærer Ingvild
Sted Helsesenter i Bergen, Sverresgate 33
 
Pause, avkopling, opplading og sjølvomsorg. Somme tider treng vi litt ekstra støtte, litt ekstra tid til oss sjølve. Til å puste, til å lande. Miniretreats kan være løysinga for deg: her får du tre timar med rolege, særskilt tilpassa yogasekvenser, meditasjonar, pusterørsler og kvile. Du får tid til å nullstille deg.

Vi tilbyr miniretreats med jamne mellomrom. Dei kjem inn som ein mjuk avslutting på yogaprogrammet, eller andre ting.

Miniretreat høver for deg som kjem på yogatimane våre jamnleg, og for deg som gjerne vil, men ikkje har tid. I miniretreatane våre får du reiskaper til sjølvomsorg, her er det du – og heile du – som står i sentrum. Alle rørslene er gode og vare, pusterørslene mjuke og meditasjonane gode og komfortable. Dette er ein trygg stad å være.

Pris: 500kr. per deltakar/400kr. student

lørdag 21 mars  
lørdag 21 mars
Ingen klasser
søndag 22 mars  
søndag 22 mars
Ingen klasser
16 mar. - 22 mar. 2020   
16 mar. - 22 mar. 2020