23 - 29 mai 2022
Denne uken
Mandag, 23 mai
17:30
Brit Lise
Vinyasa 1
19:00
Brit Lise
Vinyasa 2
Tirsdag, 24 mai
19:00
Brit Lise
Rygg/Nakke
Onsdag, 25 mai
Ingen klasser
Torsdag, 26 mai
Ingen klasser
Fredag, 27 mai
Ingen klasser
Lørdag, 28 mai
Ingen klasser
Søndag, 29 mai
Ingen klasser
23 - 29 mai 2022
Denne uken