online vrouwencirkel: delen is helen OCHTEND
Online
Woensdag, 14 september • 09:00 - 10:30
online, via Zoom
Tiny Sanders
Beschrijving
- Welkom en afspraken.
- De cirkel wordt geopend met een voorstelrondje.
- Begeleide meditatie door Tiny. Deze meditatie is afgestemd op de energie van de groep.
- Inzichtkaarten en deelronde* (circa vijf minuten per persoon).
- Rondje positief (deelrondes* worden steeds begeleid door Tiny of een teamlid).
- Cirkel sluiten met tekst door Tiny.

TIP: Zorg voor een headset met microfoon.

Welke afspraken gelden er in een cirkel?
*We beginnen en eindigen op tijd.
*Graag je gsm op vliegtuigstand (of niet-storen). Alvast bedankt om niet te multitasken. Ieder van ons heeft het recht om met aandacht gezien en gehoord te worden.
*What happens in the circle, stays in the circle. We delen nooit buiten de cirkel wat er gedeeld werd, ook niet wie er deelnam.
*Er mogen geen (on)vrijwillige audio- of video-opnames gemaakt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van alle deelnemers.
*Je hoeft zeker niet verplicht te delen (=vertellen). Geef dit dan eventjes aan in de chat.
*Dit is een veilige plek. Er wordt op geen enkel moment gereageerd/geoordeeld of ongevraagd advies gegeven. Heb je nood aan advies? Wellicht is er op het einde van de cirkel ruimte om dit te vragen.