Watch now
Tai Chi Qigong Shibashi (Taiji Qigong 18 Moves) & Five Animals Qigong
Lili Chen
6 June 2021 • Duration: 1 Hour
Tai Chi Qigong Shibashi (Taiji Qigong 18 Moves) & Five Animals Qigong | Health Qigong. Lily leads a weekly qigong class; this week incorporating the Tai Chi Qi...