Watch now
Yi Jin Jing Qigong - Muscle Tendon Change Classic for shoulder and back health
Lili Chen
6 June 2021 • Duration: 1 Hour
Health Qigong Yi Jin Jing - Muscle Tendon Change Classic for shoulder and back health.Lily leads a weekly qigong class; this week incorporating the Yi Jin Ji...