Taiji Stick Qigong practice - week 1 | Tai Ji Yang Sheng Zhang | Health Qigong Free
Lili Chen
6 July 2021 • Duration: 1 Hour
Taiji Stick Qigong practice | Tai Ji Yang Sheng Zhang
Lily leads a weekly qigong class; this week incorporating the Taiji Stick Qigong - incorporating qigong ...