ALGEMENE VOORWAARDEN & AVG YOGA PUUR BREDA

Sluiten
Algemene voorwaarden van Yoga Puur Breda

Proeflessen:
Een proefles vraag je aan door een e-mail te sturen naar info@yogapuurbreda.nl Je kan eenmalig kiezen voor één proefles of een aanbieding van twee proeflessen. Een proefles kan contant of per Tikkie worden voldaan en bij voorkeur voorafgaand aan de les.

Inschrijven:
Om lessen te volgen kun je je inschrijven via Momoyoga. Deze link krijg je via de docent. Zorg voordat je je inschrijft dat je de algemene voorwaarden van Yoga Puur Breda zorgvuldig doorneemt en het formulier zo volledig mogelijk in. Wanneer je je inschrijft ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Opzeggen maandabonnement:
Opzeggen kan alleen schriftelijk door een mail te sturen naar info@yogapuur.nl. Een maandabonnement heeft een opzegtermijn van 1 maand. Stel: u wilt per 1 mei stoppen, dan moet u uw contract uiterlijk 31 maart schriftelijk opzeggen.

Lesgeld & prijzen:
Zodra je een account bij Momoyoga hebt, kan je op verschillende manieren lessen volgen bij Yoga Puur Breda. Je kunt kiezen uit een rittenkaart die je per I-deal, Tikkie of contant kan worden afgerekend, een maandabonnement die per automatisch incasso wordt betaald of je kunt losse lessen volgen.

Bij een maandabonnement kies je voor een vaste les per week. Als je voor meer flexibiliteit gaat, kies je voor een rittenkaart. Je bent dan alleen niet zeker dat er altijd plek is. Ook met een rittenkaart kan je aangeven te kiezen voor een vaste les. Dan schrijft de docent je voor de ‘vaste’ les in en gelden de regels voor annulering van een les. De docent houd je dan op de hoogte van het vol raken van je rittenkaart.

We adviseren te kiezen voor een vaste les in de week. Zo breng je meer ritme aan in je week en de ervaring is dat je vaker naar de Yogales zult komen. En zo kan Yoga meer onderdeel van je leven worden.

Lesgeld prijzen
1 proefles (1 malig aan te schaffen) € 12,50
1 losse les € 15,-
5-rittenkaart (2 maanden geldig) € 60,-
10-rittenkaart (4 maanden geldig) € 115,-
maand abonnement 1 vaste les p/w € 44,-
maand abonnement 2 vaste lessen p/w € 77,-

De geldigheid van de rittenkaarten gaat in bij de aankoopdatum van de rittenkaart. Mocht er tussentijds iets gebeuren, zoals langdurige ziekte, kan de geldigheid in overleg met de docent worden aangepast.

Studenten krijgen een korting van 20% op de maandabonnementen en rittenkaarten. Dit is alleen beschikbaar voor voltijdstudenten en op vertoon van je studentenkaart. Wanneer je een rittenkaart of maandabonnement hebt aangeschaft, vraagt de docent bij het eerstvolgend weerzien om de studentenkaart.

Lesgeld voltijdstudenten prijzen
5-rittenkaart (2 maanden geldig) € 48,-
10-rittenkaart (4 maanden geldig) € 92,-
maand abonnement 1 vaste les p/w € 35,-
maand abonnement 2 vaste lessen p/w € 62,-

Rittenkaarten of abonnementen van Yoga Puur Breda zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn persoonsgebonden.

Privacy:
In de onderstaande privacyverklaring (AVG) is op een rijtje gezet welke gegevens door Yoga Puur Breda worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wijzigingen:
Yoga Puur Breda behoudt het recht om de leskosten, lestijden en docent te wijzigen. Hierbij wordt rekening gehouden dat wijzigingen zo tijdig mogelijk worden opgegeven. Belangrijke wijzigingen worden per e-mail en/of bij uitvallen van lessen door ziekte telefonisch doorgegeven. Overige wijzigingen, zoals sluitingsdata i.v.m. feestdagen en vakantie) zijn ook te lezen op sociale media (Facebook @yogapuurbreda & Instagram @yoga_puur_breda) en de website (www.yogapuurbreda.nl). Op Momoyoga vind je het meest actuele lesrooster.

Na sluitingsdata wordt geldigheid van rittenkaarten en abonnementen worden naar rato opgeschort.

Eigen risico en aansprakelijkheid:
Het volgen van lessen bij Yoga Puur Breda is op eigen risico en Yoga Puur Breda is niet aansprakelijk voor blessures die je oploopt voor, tijdens en na de les. Daarnaast is Yoga Puur Breda niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen.

Als je lichamelijke, geestelijke bijzonderheden hebt, is het aan te raden om dit te melden bij de docent. Bij een zwangerschap is het belangrijk om zelfs al in een vroeg stadium dit aan te geven bij de docent. Bij bijzonderheden gaat zij op zoek naar alternatieven en geeft aan waar de deelnemer zijn/haar grenzen moet respecteren.

Afwezigheid docent:
Als de docent verhinderd is om les te geven, wordt er in eerste instantie gezorgd voor inval, waarover je van te voren, waar mogelijk, wordt geïnformeerd. Bij onverwacht uitvallen van lessen door nood omstandigheden op de lesdag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt de docent dit door je per e-mail/whatsapp/sms op de hoogte te brengen. Zorg ervoor dat je dus altijd je mail en je mobiel checkt alvorens naar les te gaan. Het is onmogelijk voor desbetreffende docent om alle deelnemers persoonlijk te kunnen bereiken in nood omstandigheden. Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden kan de les op een andere lesmoment in de week dat de lessen weer doorgaan ingehaald worden. Restitutie lesgeld is niet mogelijk.

Annulering van de les:
Met een maandabonnement schrijft je je in voor een vaste les in de week. Met een flexibele rittenkaart moet je je voor iedere les afzonderlijk aanmelden. Wanneer je je inschrijft voor een flexibele les wordt er vanuit gegaan dat je komt. Het annuleren van een les kan tot 48 uur van te voren via mail, whatsapp of telefonisch. Bij het niet of te laat afmelden wordt de les in rekening gebracht/van je abonnement afgehaald. Neem in geval van ziekte of persoonlijke onvoorziene omstandigheden op de dag zelf zo snel mogelijk telefonisch contact met de desbetreffende docente.

Lessen van een maandabonnement kunnen op een andere lesdag worden ingehaald mits van te voren afgesproken met de desbetreffende docent en het groepsaantal het toelaat. Het is fijn om bij verhindering het zo tijdig mogelijk (bij een vaste les 1 week van te voren) aan te geven, zodat iemand anders jouw plek kan innemen.

Voorschriften lessen:
- draag makkelijk zittende (schone) kleding
- kom schoon en fris naar de Yogastudio
- eet tot ongeveer 2 uur vooraf aan de Yogales niet of eet een lichte maaltijd
- neem alleen het hoogstnoodzakelijke mee naar de Yogastudio. Er is een (onafgesloten/onbewaakte) garderobe aanwezig, maar deze is klein. Tassen mogen niet mee de Yogaruimte in
- de voordeur wordt +/- 20 minuten van te voren geopend. Bellen is niet gewenst als er reeds een Yogales aan de gang is. Zodra je binnen bent, voer je gesprekken op een zachte en rustige toon. Bij voorkeur ben je stil
- kom op tijd; als de les begonnen is kom je er niet meer in. Als de buitendeur van Yoga Puur Breda gesloten is, is dit een teken dat de les binnen gestart is
- mocht je het idee hebben dat je het net niet gaat halen, neem dan telefonisch contact op met de docent. Zij weet dan dat je ‘iets’ (hooguit 5 min) later komt. Het kan dan zijn dat je geweigerd deel te nemen aan de begin-ontspanning. Dit om de rust voor de leden die wel op tijd waren te bewaren
- de Yogaruimte wordt alleen op blote voeten of sokken betreden
- informeer altijd de docent voorafgaande aan de les over lichamelijke of geestelijke bijzonderheden
- heb je vragen, stel deze dan bij de eerste les van de avond bij voorkeur voorafgaand aan de les. Bij de laatste les kun je vragen stellen na afloop van de les
- laat je mobiel thuis of leg hem uitgeschakeld in de bak die zich bevindt in de Yogaruimte.
- maak na de les maak je geleende matje schoon
- ruim de gebruikte materialen na de les netjes op

Algemene vordering persoonsgegevens van Yoga Puur Breda

Privacy verklaring:
Yoga Puur Breda, gevestigd aan Mauritsstraat 12, 4811 EP Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Yoga Puur Breda gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Contactgegevens:
www.yogapuurbreda.nl , Sanne Bogers, Telefoon: 06 12241550, email: info@yogapuurbreda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Yoga Puur Breda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze worden gebruikt voor inzicht klantprofiel. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Fysieke en/of emotionele bijzonderheden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vionte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yoga Puur Breda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameflyer
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om iets bij je af te kunnen leveren

Yoga Puur Breda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Yoga Puur Breda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Alle onder persoonsgegevens vermelde onderwerpen worden voor de looptijd van het lidmaatschap bewaard. Gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Gegevens van leden die het lidmaatschap opzeggen of die om andere redenen geen lid meer zijn (overlijden, verhuizen, onbereikbaar) worden verwijderd nadat lopende verplichtingen zijn voldaan.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Yoga Puur Breda verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Yoga Puur Breda kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yogapuurbreda.nl. Yoga Puur Breda zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Yoga Puur Breda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogapuurbreda.nl