ALGEMENE VOORWAARDEN & AVG YOGA PUUR BREDA

Sluiten
Algemene Voorwaarden Yoga Puur Breda

Restitutie:
- Restitutie in de vorm van geld is niet mogelijk op reeds afgenomen producten zoals: abonnementen, leskaarten, retreats, specials etc.
- Er vindt geen restitutie plaats (in de vorm van geld) voor gemiste producten zoals: yogalessen, retreats, specials etc.

Maandabonnement studio 1x per week, onbeperkt, online of Combi abonnementen:
- De betaling van het maandabonnement geschiedt maandelijks via een automatische incasso via het online registratiesysteem Momoyoga.
- Het maandabonnement gaat in op het moment dat jij het maandabonnement hebt aangeschaft via Momoyoga en aan ons schriftelijk via info@yogapurbreda.nl hebt laten weten per welke datum je met de lessen wilt starten. We controleren bij deze aanvraag altijd de beschikbaarheid van het gewenste lesmoment. (Indien er nog geen plek is, nemen we contact op en kan je deelnemen op een ander tijdstip en word je op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt gevormd op data. Er wordt contact met je opgenomen zodra er een vaste wekelijkse plek vrijkomt.)
- De opzegtermijn van het maandabonnement is maandelijks en dient schriftelijk te gebeuren per info@yogapuurbreda.nl. Na bevestiging vanuit onze kant is de opzegging definitief, we hanteren daarvoor de datum die jij vernoemt in de mail, waarbij we de opzegtermijn van 1 maand in acht nemen.
- Maak je gebruik van een welkomstkorting of klantkorting dan ben je automatisch 3 maanden lid en is het niet mogelijk binnen deze 3 maanden op te zeggen. Na deze 3 maanden is het maandabonnement maandelijks opzegbaar.

- Een maandabonnement is persoonlijk. Derden kunnen geen lessen volgen op jouw abonnement.
- Het maandabonnement geeft recht op 4 lessen per maand.
- Tot 48 uur voorafgaand aan de les, kan je jezelf uitschrijven via Momoyoga en heb je recht om de les op een ander moment in diezelfde week in te halen OF een maand lang in te halen. Deze les afgemelde les dient zelf ingeboekt te worden via Momoyoga op basis van beschikbaarheid.
- Na 48 uur voorafgaand aan de les, annuleer je via een app of sms bericht naar 06-50539691. Het is dan niet meer mogelijk de les in te halen, mits er een zeer urgente reden is zoals bijv. plotseling overlijden van een naaste.

- Naast het maandabonnement kan je zelf extra studio en online losse lessen, retreats en specials inboeken via Momoyoga online registratiesysteem.
- Het is maandelijks mogelijk het abonnement verder uit te breiden of te reduceren naar een onbeperkt of Combi abonnement, of maandelijks 1x per week studio of online abonnement.

Rittenkaarten en losse lessen studio en online:
- De betaling van een rittenkaart of losse les geschiedt via het online registratiesysteem Momoyoga.
- De rittenkaart gaat in op de door jouw aangegeven datum en is 3 maanden geldig.

- Een rittenkaart is persoonlijk. Derden kunnen geen lessen volgen op jouw lessenkaart.
- Een rittenkaart geeft recht op 10 lessen in de periode van 3 maanden. Deze lessen zijn naar eigen voorkeur in te boeken via Momoyoga online registratiesysteem op basis van beschikbaarheid. Een rittenkaart geeft dus geen garantie op een wekelijkse vaste plek in een les.
- Mocht het voorkomen dat er na afloop van de 3 maanden lessen over zijn, dan kunnen deze worden meegenomen naar een nieuwe rittenkaart, mits de nieuwe lessenkaart binnen 10 dagen / 1 week wordt aangeschaft na de einddatum van de vorige rittenkaart. Na deze datum vervallen de lessen van een eerdere kaart.
- Tot 48 uur voorafgaand aan de les, kan je jezelf uitschrijven via Momoyoga. Deze les afgemelde les dient zelf ingeboekt te worden via Momoyoga op basis van beschikbaarheid. Wij willen je vragen een les te boeken met de intentie dat je er bent en het annuleren van de lessen tot een minimum te beperken.
- Na 48 uur voorafgaand aan de les, annuleer je via een app of sms bericht naar 06-50539691. Het is dan niet meer mogelijk de les in te halen, mits er een zeer urgente reden is zoals bijv. plotseling overlijden van een naaste.
Wordt er na de lessenkaart geen nieuwe kaart meer aangeschaft en er waren lessen over, dan komen deze te vervallen.

- De online lessen worden gegeven via Zoom, registratie voor deze lessen via Momoyoga is verplicht.

Day retreats, Workshops, Specials, Cursussen of Privé lessen:
- Day retreats etc. dienen worden geboekt en betaald via Momoyoga online registratiesysteem.
- Na het betalen van een day retreat is je inschrijving officieel.
- Na het betalen van een day retreat etc. vindt er geen restitutie plaats. De deelname is wel overdraagbaar.

Yogaweekenden:
- Voor een deelname aan een Yogaweekend gelden apart opgestelde algemene voorwaarden. Zie hiervoor het document ‘Algemene Voorwaarden Yogaweekend’.

Bedrijfsyoga
- Indien er sprake is van een overeenkomst middels een offerte heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren.
Annulering van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren.
*Bij annulering 4 weken voor de opdracht wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
*Bij annulering 2 weken voor de opdracht wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.
*Bij annulering 2 weken na de offerte datum wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.
- Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Yoga Puur Breda heeft het recht om op de opdrachtgever alle kosten te verhalen van invordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk
Indien in de offerte niets vermeld wordt over betalingstermijnen, wordt 100% voorafgaand in rekening gebracht.

Je eigen verantwoordelijkheid:
- Je neemt op eigen risico deel aan de lessen van Yoga Puur Breda.
- Als je last hebt van lichamelijke of psychische klachten, meld dit dan altijd voorafgaand aan de les bij de docent.
- Bij Yoga Puur Breda gaan we er van uit dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Twijfel je hierover raadpleeg dan een arts of een specialist.
- Als je onder behandeling bent van een arts of specialist, overleg dan altijd met je docent over de mogelijkheden en de risico’s.
- Eventueel kan de docent vragen te overleggen met jouw arts of specialist.
- Yoga Puur Breda kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel door of tijdens deelname aan les, workshop, retreat, cursus of andere opdracht.

Onze verantwoordelijkheid:
- Yoga Puur Breda behoudt zich het recht om je deelname aan de les, cursus, workshop of training te weigeren als hiervoor gegronde redenen zijn. Dit geldt ook in het kader van een training of opdracht die wordt uitgevoerd voor een opdrachtgever.
- Yoga Puur Breda werkt met docenten die een goede, meerjarige en intensieve scholing hebben genoten en ervaring hebben.
- We streven er naar zoveel mogelijk te werken met docenten die als (aspirant) lid zijn aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) of een vergelijkbare kwaliteit.
- De VYN waarborgt de kwaliteit van yoga opleidingen en de continue ontwikkeling en integriteit van yogadocenten in Nederland. Meer informatie over VYN is te vinden op www.vyn.nl
- Leden van de vereniging verbinden zich aan de beroepscode. Deze beroepscode stelt dat:
*Een yogaleraar leerlingen ondersteunt in hun groei door het aanbieden van een evenwichtige, ook voor de westerse mens aanvaardbare vorm, van de klassieke yoga
*Een yogaleraar zijn leerlingen met respect behandelt
*Een yogaleraar geen les geeft in zaken waar hij niet deskundig in is of onvoldoende voor is opgeleid
*Een yogaleraar geen misbruik mag maken van overwicht, dat voortvloeit uit zijn positie als leraar
*Bij klachten een yogaleraar deze samen met je probeert op te lossen. Indien dat niet lukt, zal de yogaleraar u wijzen op de klachtenregeling van de VYN, indien hij/zij daar lid van is.

Privacy:
- Yoga Puur Breda maakt gebruik van een privacy regelement. Dit regelement is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Geldigheid:
- Yoga Puur Breda behoudt het recht om tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is vindbaar op de website. Vorige versies komen hiermee te vervallen.
- De geldende tarieven zijn te vinden op de website. Aan eerdere vermeldingen kunnen geen rechten ontleend worden.
- Yoga Puur Breda behoudt zich het recht het reguliere rooster tijdens vakantieperiode aan te passen.
- Voor actuele tijden of wijzigingen in het rooster of andere zaken verwijzen wij naar de website www.yogapuurbreda.nl en onze social media kanalen.
- Yoga Puur Breda behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lessen, retreats, cursussen, workshops etc. te annuleren of deelname van de cursist / opdrachtgever te weigeren. In dat geval heeft de cursist / opdrachtgever recht op terugbetaling van het bedrag van de les, cursus, workshop, training of opdracht.
Indien je een langere periode niet aanwezig bent, door bijv. ziekte of vakantie, geef dit dan zo ruim mogelijk van te voren door via info@yogapuurbreda.nl of 06-505 39 691.

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Puur Breda betreffende deelname of opdracht tot lessen, cursussen, workshops of trainingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
- Afwijking van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga Puur Breda.
- Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van Yoga Puur Breda, behoudens hogere voorzieningen.