Hatha Yoga
Online
Maandag, 1 april • 17:45 - 18:45
. .
Beschrijving
English Below

Hatha yoga is een zachte fysieke vorm van yoga, waarbij men het lichaam gebruikt. Dit kan op een intensieve manier gebeuren, maar ook op een meer ontspannen wijze. Eigenlijk zijn alle andere vormen van yoga, die Yogaroom aanbiedt, afgeleiden van hatha yoga. In alle lessen worden lichaam en geest door middel van (soms intensieve) houdingen getraind. Door bewust met het lichaam en de ademhaling bezig te zijn (5-10 ademhalingen per houding), wordt het lichaam gezonder en neemt het bewustzijn toe. De fysieke houdingen zorgen voor een toename van kracht flexibiliteit, en een gezonder lichaam. De ademhaling speelt een essentiële rol bij hatha yoga, omdat de ademhaling invloed heeft op het hele lichaam. Een juiste ademhaling heeft een positief effect op het hele lichaam.
--------------------------------------------
Hatha yoga is a gentle physical form of yoga that uses the body. This can be done in an intensive way, but also in a more relaxed way. Actually, all other forms of yoga offered by Yogaroom are derivatives of hatha yoga. In all classes body and mind are trained through (sometimes intensive) postures. By consciously working with the body and breathing (5-10 breaths per posture), the body becomes healthier and awareness increases. The physical postures provide an increase in strength, flexibility, and a healthier body. Breathing plays an essential role in hatha yoga, as breathing affects the entire body. Proper breathing has a positive effect on the entire body.