Aerial Flow Yoga - NL/ENG
Freitag, 7 Juni • 19:30 - 21:00
Laurentius, Anahatha
Chistine Groen
Beschreibung
English see below

Aerial flow is een vorm van yoga in een aerial doek. Je hangt, zwaait en gebruikt het doek om je yoga houdingen te ondersteunen en te verdiepen.
Een spel met het doek, je lichaam en de zwaartekracht. In de les komen bekende yoga houdingen voor, misschien net even op een andere of wat meer uitdagende manier. Je ontwikkelt kracht en souplesse op een speelse manier. Er zitten altijd een of twee omgekeerde houdingen in de les, ondersteund door het doek waardoor je je leert spanning los te laten in de rug, je bekken en je bovenlichaam. We eindigen de les liggend in het doek, een ultieme gevoel van ontspanning, zachtjes zwaaiend of stil!

De lessen zijn toegankelijk voor iedereen.
Verzoek: Draag svp een shirt met mouwtjes (kort is OK) om de doeken schoon te houden! Oksels komen veel in aanraking met de doeken. Een legging is prettiger dan een loszittende broek.
___

Aerial flow is a form of yoga in an aerial cloth. You hang, swing and use the canvas to support and deepen your yoga postures.
A game with the canvas, your body and gravity. Well-known yoga postures are used in the class, perhaps in a different or more challenging way. You develop strength and flexibility in a playful way. There are always one or two inverted postures in class, supported by the canvas, so that you learn to release tension in the back, pelvis and upper body. We end the lesson lying in the canvas, an ultimate feeling of relaxation, gently swaying or silently!

The lessons are accessible to everyone.
Request: Please weara shirt with sleeves (short is OK) to keep the towels clean! Armpits come into contact with the cloths a lot. Leggings are more comfortable than loose-fitting pants.