zaterdag 28 maart

10:45
Mindfulness Yoga nl/eng (locatie Achtergracht)   (geannuleerd)
Tijd
10:45 - 12:15
Docent
Isolde
Locatie
Achtergracht 16
Ruimte
Pranazaal

English text below

Mindfulness kan je veel brengen in je leven. Vaak leven we met onze gedachten, verlangens en hoop in de toekomst of in het verleden. Hierin verliezen we onszelf, onze energie en mogelijkheden om nieuwe oplossingen te vinden. In de lessen doe je yoga- en meditatieoefeningen om je de belangrijkste eigenschappen van mindfulness je eigen te maken: het richten van je aandacht en het ontwikkelen van een ontvankelijke, accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. De lessen werken door in je dagelijks leven. Gaandeweg leef meer vanuit ontspanning.

Lessen Mindfulness Yoga

De yoga-oefeningen worden in alle rust gedaan. En als een lesthema meer fysiek intensievere oefeningen vraagt, leer je deze vanuit ontspanning uit te voeren. Door met aandacht te oefenen en je lichaam bewust te voelen, vergroot je het innerlijke bewustzijn. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen denken en voelen. Na een tijdje merk je dat er dingen voelbaar worden die je niet eerder van jezelf kende. Zo leer je signalen van stress, vermoeidheid en andere belastende bewegingspatronen eerder herkennen. Daarnaast zorgt yogabeoefening voor meer kracht, uithoudingsvermogen en souplesse, zonder het lichaam te zwaar te belasten. Spanningen en energie-blokkades kunnen op een natuurlijke manier wegvloeien.

Meditatie is een belangrijk onderdeel in de lessen. Voor mensen die een mindfulness training hebben gedaan, zijn deze lessen een goede manier om het geleerde te onderhouden en verdiepen.

LET OP tot begin juli zijn deze lessen om de week op de begane grond locatie Pranazaal op de Achtergracht 16
_____________________________________________________________
English

Mindfulness can bring you a lot in your life. We often live with our thoughts, desires and hopes in the future or in the past. In this we lose ourselves, our energy and possibilities to find new solutions. In the lessons you do yoga and meditation exercises to master the most important qualities of mindfulness: focusing your attention and developing a receptive, accepting attitude towards thoughts, feelings and physical reactions. The lessons have an impact on your daily life. Gradually live more from relaxation.

Mindfulness Yoga classes

The yoga exercises are done in peace. And if a lesson theme requires more physically more intensive exercises, you learn to perform these based on relaxation. By practicing with attention and feeling your body consciously, you increase the inner consciousness. You gain insight into the interaction between thinking and feeling. After a while you notice that things become palpable that you did not know about yourself before. In this way you learn to recognize signals of stress, fatigue and other stressful movement patterns earlier. In addition, yoga practice provides more strength, endurance and flexibility, without overloading the body. Tensions and energy blockages can flow away naturally.

Meditation is an important part of the lessons. For people who have done a mindfulness training, these lessons are a good way to maintain and deepen what they have learned.

These lessons are only English or a mix NL / English when there are English speakers in the lesson.