maandag 28 september

09:15
Achtergracht - Uurtje Hatha Flow ( intens)   (geannuleerd)
Achtergracht 16a
Tijd
09:15 - 10:15
Docent
Isolde
Locatie
Achtergracht 16a
Ruimte
Pranazaal

We bewegen bewust en met aandacht op de adem. Je focus komt in je lijf en gaandeweg vind je mind rust en stilte.
Hatha Yoga is de basis van alle fysieke yogavormen die er inmiddels bestaan. Iedere docent geeft deze lessen op zijn of haar eigen unieke wijze.
Tijdens asana’s (houdingen) en pranayama’s (ademtechnieken) observeer je aandachtig wat er in het lichaam gebeurt en wordt je gewaar van je eigen mogelijkheden en beperkingen. Je lichaamsbewustzijn groeit. Door bewust je adem te volgen ervaar je ruimte en leer je hoe je onnodige (spier)spanningen kunt loslaten. Soms houden we een asana langer vast en geven ruimte aan stilte in de poses zodat lichaam en geest de kans krijgen zich over te geven. Zachtheid en ontspanning kunnen dan ontstaan. Prettige bijwerkingen van de asana's zijn dat je steeds soepeler en krachtiger in lichaam en geest wordt. Iedere les wordt afgesloten met een liggende ontspanning (savasana).
Vaak wordt er met muziek gewerkt maar volledige stilte komt ook voor.

______________________________________

We move consciously and with attention to the breath. Your focus comes into your body and gradually you find mind peace and quiet.

Hatha Yoga is the basis of all physical yoga forms that already exist. Each teacher gives these lessons in his or her own unique way.
During asanas (postures) and pranayamas (breathing techniques) you observe carefully what happens in the body and you become aware of your own possibilities and limitations. Your body awareness is growing. By consciously following your breath you experience space and you learn how to release unnecessary (muscle) tensions. Sometimes we hold an asana longer and allow silence in the poses so that mind and body have the opportunity to surrender. Softness and relaxation can then arise. Pleasant side effects of the asanas are that you become increasingly supple and powerful in body and mind. Each lesson ends with a reclining relaxation (savasana).
Music is often used, but complete silence also occurs.