25 mai - 31 mai 2020   
lundi 25 mai
17:45
Lachenta
Horaire
17:45 - 19:00
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Area X

Partager ceci

Horaire
19:00 - 20:15
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Area X

Partager ceci

lundi 25 mai
Horaire 17:45 - 19:00
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Area X
 

Horaire 19:00 - 20:15
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Area X
 

mardi 26 mai
Horaire
19:00 - 20:15
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Area X

Partager ceci

mardi 26 mai
Horaire 19:00 - 20:15
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Area X
 

mercredi 27 mai
Horaire
19:00 - 20:15
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Area X
Endroits
Encore 7 disponible

Partager ceci

mercredi 27 mai
Horaire 19:00 - 20:15
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Area X
Endroits Encore 7 disponible
 

jeudi 28 mai
Horaire
09:30 - 10:45
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Kruiswegpark
Endroits
Encore 4 disponible

Partager ceci

Horaire
18:30 - 19:30
Professeur
Lachenta
Adresse
Heytse
Salle
Vlindertuin
Endroits
Encore 7 disponible

Partager ceci

Horaire
19:30 - 20:30
Professeur
Lachenta
Adresse
Heytse
Salle
Vlindertuin
Endroits
Encore 7 disponible

Partager ceci

jeudi 28 mai
Horaire 09:30 - 10:45
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Kruiswegpark
Endroits Encore 4 disponible
 

Horaire 18:30 - 19:30
Professeur Lachenta
Adresse Heytse
Salle Vlindertuin
Endroits Encore 7 disponible
 

Horaire 19:30 - 20:30
Professeur Lachenta
Adresse Heytse
Salle Vlindertuin
Endroits Encore 7 disponible
 

vendredi 29 mai
Horaire
09:30 - 10:45
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Kruiswegpark
Endroits
Encore 1 disponible

Partager ceci

vendredi 29 mai
Horaire 09:30 - 10:45
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Kruiswegpark
Endroits Encore 1 disponible
 

samedi 30 mai
Horaire
09:30 - 10:45
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Kruiswegpark
Endroits
Encore 6 disponible

Partager ceci

Horaire
11:00 - 12:15
Professeur
Lachenta
Adresse
Roermond
Salle
Kruiswegpark
Endroits
Encore 6 disponible

Partager ceci

samedi 30 mai
Horaire 09:30 - 10:45
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Kruiswegpark
Endroits Encore 6 disponible
 

Horaire 11:00 - 12:15
Professeur Lachenta
Adresse Roermond
Salle Kruiswegpark
Endroits Encore 6 disponible
 

dimanche 31 mai  
dimanche 31 mai
Pas de cours
25 mai - 31 mai 2020   
25 mai - 31 mai 2020