Privacy Statement

Momoyoga vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

Momoyoga maakt software voor het organiseren van een yogastudio. De leden van de studio krijgen de mogelijkheid om in- en uit te schrijven voor lessen en te betalen voor lessen. Momoyoga verzamelt hiervoor de gegevens van de studio en de leden. Deze gegevens zijn nodig voor het juist functioneren van de software.

Op de rechtsverhouding tussen jou en Momoyoga is het Nederlands recht van toepassing en onze Algemene voorwaarden. Daarnaast is voor de verwerking van persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU van toepassing. 

Persoonsgegevens die door Momoyoga worden verwerkt (en waarom deze worden gebruikt)

Momoyoga verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste werking van onze software. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van de volgende doeleinden:

Studio gegevens
Momoyoga vraagt om volledige bedrijfsgegevens om een studio account aan te maken. Als je als studio gebruik wilt maken van Momoyoga dan worden je gegevens gebruikt:

 • Voor het beoordelen van je inschrijving;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het toesturen van informatie van Momoyoga en haar ontwikkelingen;
 • Voor het toesturen van e-mail notificaties van activiteiten binnen de studio;
 • Voor analyses ten behoeve van interne statistische doeleinden;
 • Te voldoen aan de verplichtingen die de samenwerkende betaalproviders opleggen;
 • Het aanmaken van de omgeving voor studio eigenaren en docenten;
 • Het verlenen van een beveiligde toegang tot deze omgeving;
 • Het aanmaken van een publieke URL, het online lesrooster.

Docent gegevens
Als je als docent gebruik wilt maken van Momoyoga dan worden je gegevens gebruikt:

 • Voor het toesturen van informatie van Momoyoga en haar ontwikkelingen (enkel als daar toestemming voor is verleend);
 • Voor analyses ten behoeve van interne statistische doeleinden;
 • Het aanmaken van een eigen docent profiel;
 • Voor het toesturen van e-mail notificaties van activiteiten binnen de studio;
 • Het verlenen van een beveiligde toegang tot dit profiel.

Yogi gegevens
Als je als yogi gebruik wilt maken van Momoyoga dan worden je gegevens gebruikt:

 • Voor het aanmaken van een yogi profiel binnen de Momoyoga omgeving;
 • Voor het registreren bij één of meer studio’s;
 • Voor analyses ten behoeve van interne statistische doeleinden;
 • Het verlenen van een beveiligde toegang tot je yogi profiel;
 • Voor het doorsturen van e-mail notificaties vanuit de yogastudio.

Wij vinden het belangrijk dat Momoyoga zo goed mogelijk aansluit op de wensen van alle studio’s, docenten en yogi’s. We werken daarom voortdurend aan verbetering van de software. Met het oog daarop slaan we naast persoonlijke informatie ook geanonimiseerde informatie over de gebruikers van onze software op. Deze informatie is niet te herleiden naar een persoon en helpt ons om:

 • Een beter beeld te krijgen bij hoe onze software wordt gebruikt;
 • Globale trends en statistieken te verkrijgen;
 • In algemeenheid de software te kunnen verbeteren.
Delen en openbaar maken van informatie

Momoyoga deelt alleen gegevens van de studio’s als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, en alleen met jouw toestemming. Bijvoorbeeld gegevens uitwisseling van studio met een betaalprovider of e-mail programma.

Momoyoga zal de persoonlijke gegevens van de studio’s, docenten of yogi’s  nooit verkopen. Momoyoga deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming, tenzij Momoyoga tot afgifte gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Momoyoga kan (een deel van) de gegevens wel verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten, bijvoorbeeld gegevensuitwisseling met een betaalprovider of e-mail programma.

Momoyoga behoudt zich het recht voor (een deel van) de gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname. Momoyoga zal zich daarbij dan inspannen, indien er gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, de studio’s hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail of door een bericht op de website van Momoyoga.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar jouw browser wordt gestuurd door een website die je bezoekt. Een cookie helpt Momoyoga informatie over je bezoek te onthouden, zoals een voorkeurstaal en het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Momoyoga maakt ook gebruik van cookies om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Wij maken hierbij gebruik van Google Analytics. Zo komen wij te weten hoeveel bezoekers onze website heeft en vanuit welke pagina zij tot het bezoek zijn gekomen. Wij analyseren op deze manier bijvoorbeeld hoe effectief onze marketing campagnes zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet te herleiden naar een individueel persoon.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Wil je dat gegevens van jouw gebruik niet gebruikt worden door Google Analytics dan kun je je hiervoor afmelden op deze pagina: Google Analytics Opt-out.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Momoyoga neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en wij nemen dan ook alle technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, openbaarmaking, ongevraagde wijziging of toegang te voorkomen.

Wij vragen van de studio’s, docenten en yogi’s dat zij zelf verantwoordelijk omgaan met hun persoonsgegevens en de beveiliging van deze gegevens. Zorg dat je een veilig wachtwoord kiest en dat je deze regelmatig wijzigt. Sla wachtwoorden veilig en versleuteld op.

Toegang en beheer van persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Momoyoga verwerkt in te zien. Je kunt deze corrigeren en verwijderen, tenzij Momoyoga deze rechten niet kan nakomen op grond van een wettelijke verplichting.

Studio gegevens
Momoyoga bewaart gegevens van de studio versleuteld in de database. Na het stopzetten van een account bij Momoyoga heb je het recht om je gegevens op te vragen en in te zien. Ook is het mogelijk om bij herinschrijving op basis van de oude gegevens je account  met Momoyoga voort te zetten. Op verzoek kan Momoyoga de gegevens definitief verwijderen zodat deze niet meer op te vragen zijn.

Docent gegevens
Momoyoga sluit een verwerkersovereenkomst met een studio. Deze overeenkomst bepaalt dat de studio de verwerker is van de gegevens van de docenten. Een studio kan met een naam en een e-mailadres een profiel aanmaken voor een docent. Op verzoek van een docent is de studio verplicht een docent profiel te verwijderen. Omdat Momoyoga e-mailadressen onthoudt van gebruikers dient de docent, indien gewenst, na verwijdering bij de studio ook het verzoek in te dienen voor het vrijgeven van het e-mailadres. Het e-mailadres is versleuteld opgeslagen in de database van Momoyoga en kan nooit gebruikt worden voor andere doeleinden.

Yogi gegevens
Momoyoga sluit een verwerkersovereenkomst met een studio. Deze overeenkomst bepaalt dat de studio de verwerker is van de gegevens van de yogi’s. Een studio kan op basis van naam en een e-mailadres een profiel aanmaken voor een yogi. Een yogi kan ook zelf een profiel aanmaken in Momoyoga, om vervolgens te registreren bij één of meerdere studio’s. Indien een yogi profiel reeds bestaat, kan een studio niet zelfstandig dit profiel toewijzen aan haar studio. Dit is een handeling voorbehouden aan de yogi. Alleen met toestemming kan een profiel worden aangemaakt door de studio. Een yogi kan verzoeken om het profiel te verwijderen uit een studio. Het profiel binnen Momoyoga zal blijven bestaan en voor eigen inzicht toegankelijk blijven voor de yogi. Op verzoek kan Momoyoga het profiel volledig verwijderen.

Veranderingen in dit Privacy Statement

Mocht Momoyoga besluiten haar Privacy Statement te wijzen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit statement. Wij raden je aan om regelmatig het Privacy Statement terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het Privacybeleid van Momoyoga? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar info@momoyoga.com.

Laatste update: 11 april 2018

Probeer gratis

30 dagen gratis. Geheel vrijblijvend.