5 - 11 april 2021
Denne uge
Mandag, 5 april
17:00
Pedro
Yoga: Dynamic Fusion 1
Tirsdag, 6 april
10:00
Tori
Yoga: Ashtanga Vibe 1
online klasse
13:30
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
online klasse
19:30
Tori
Yoga: Beginner Ashtanga Program
Onsdag, 7 april
18:00
Tori
Yoga: Rocket Vibe
online klasse
Torsdag, 8 april
10:00
Tori
Yoga: Vinyasa Vibe
online klasse
12:00
Pedro
Yoga: for Athletic Men
Fredag, 9 april
Ingen klasser
Lørdag, 10 april
Ingen klasser
Søndag, 11 april
Ingen klasser
5 - 11 april 2021
Denne uge